– Vi hadde ventet oss en reaksjon, selvsagt hadde vi det, erkjenner avtroppende Høyre-ordfører Jonni Solsvik.
– Vi hadde ventet oss en reaksjon, selvsagt hadde vi det, erkjenner avtroppende Høyre-ordfører Jonni Solsvik. Foto: Fredrik Sørensen

Solsvik om Andøy Høyres fall: – Dette er oppriktig trasig

I 20 år har Andøy Høyre vært fullstendig overlegne i kommunevalgene. Nå mister de åtte mandat og er nesten ute av kommunestyret. – Det er unødvendig og trasig, sier avtroppende ordfører Jonni Solsvik.

Det ble en skikkelig blåmandag for Jonni Solsvik og Andøy Høyre, som hadde vunnet fem strake valg i Andøy kommune. Senest for fire år siden, i 2015, fikk Andøy Høyre 41,3 prosent av stemmene. Nå har partiet rast ned mer enn 35 prosentpoeng, til 5,7 prosent.

Nedgangen ryster Solsvik, som må innfinne seg med at partiet går fra ni til én representant i kommunestyret.

– Det er unødvendig og trasig, sier Solsvik.

Han summer seg litt:

– Vi hadde ventet oss en reaksjon, selvsagt hadde vi det. Men at Andøy Høyre så til de grader havner i kjelleren, er politisk sett unødvendig. Dette er oppriktig jævlig, sier Solsvik.

Flystasjonsvedtaket

Han mener årsaken er det omstridte stortingsvedtaket om å legge ned Andøya flystasjon. At man fortsatt ikke har fått viktige avklaringer fra staten i prosjekter som satellittbase, nasjonalt dronesenter eller havneutbygging fra 2016 til 2019 har trolig også medvirket til det sjokkerende valgresultatet.

– Det var flere som i 2016 mente at denne saken ville gå over når vi kom til forskjellige valg. Det ser vi med all tydelighet at var en feil antakelse. Denne saken har fulgt det politiske miljøet i Andøy – og for den saks skyld det politiske miljøet i landsdelen og nasjonalt – inn i årets kommune- og fylkestingsvalg. Og den vil følge partiene bak vedtaket inn i stortingsvalget om to år også. Det er jeg sikker på, sier Solsvik.

Han har tidligere uttrykt bekymring for mangelen på politisk empati. Kort fortalt at politikere i mindre grad lytter og erkjenner at politikken som føres rammer folk. At politikere i større grad slutter å begrunne avgjørelsene de tar overfor folk flest.

– Valgresultatet viser med all tydelighet hvilke bevegelser som settes i sving når man føler seg totalt avvist og oversett, sier Solsvik.

Han gjentar det han har sagt tidligere angående Andøya flystasjon: Ethvert Storting er i sin fulle rett til å fatte avgjørelser, også avgjørelser det er stor uenighet og også misnøye rundt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Men når ting endrer seg må man også erkjenne det, og være villig til å diskutere det. I Andøya-saken har regjeringa og Arbeiderpartiet valgt å ikke være deltakere i den offentlige diskusjonen, sier Solsvik.

– Så registrerer jeg at noen mener at vi her snakker om såkalte styringspartier, og ikke et enkeltsakspartier. Men det kan da ikke være slik at et styringsparti er et parti som skal styre upåvirket av nye forhold som bringes inn, legger han til.

– Dramatisk

Hva gjelder valgresultatet i Andøy, beskriver Solsvik det som dramatisk for Høyre-laget.

– Meningsmålingene tilsa at vi ville gjøre et dårlig valg, men vi er likevel skuffet. Samtidig ønsker jeg å gratulere Senterpartiet med et overveldende resultat i Andøy spesielt, og også i resten av landsdelen og landet. Vi i Andøy Høyre står nå tilbake med én representant i kommunestyret. Matz Abrahamsen er dyktig, og han er beredt til å være med på å ta ansvar – både for utfordringene og mulighetene i kommunen, sier Solsvik.

– Når vi først snakker om effektene av flystasjon-saken: Høyre fikk ikke forventet uttelling i Ofoten-regionen?

– Nei. Min subjektive mening er at man da må se på helheten her. Enten man er bosatt i Andøy eller i Ofoten, så er man vant til å leve med vedtak man er enig i, og vedtak man er uenig i. Når det er så åpenbart at det er kommet vesentlige endringer som bør diskuteres, og disse avvises totalt, så ser man det både i Andøy, i Ofoten og ellers i Nord-Norge, sier Solsvik.

Forsvarsopprør

Andøy var for øvrig ikke den eneste forsvarskommunen som sa klart ifra til regjeringspartiene og Arbeiderpartiet mandag.

I Andøy fikk Senterpartiet 56,1 prosent av stemmene. I Bardu – der saken om flytting av Bell-helikoptrene fra Bardufoss til Rygge har dominert – fikk Senterpartiet 63 prosent av stemmene.

– Dette vil ikke gå over med det første. Det er helt sikkert, sier Solsvik.