Konsernsjef: Arnt Winther i Lofotkraft. Foto: Innsendt

Sortland kommune – for mye Møllers Tran eller desperat?

Av: Arnt M. Winther, konsernsjef Lofotkraft Holding AS

Det var med stor forundring jeg leste dagens pressemelding fra Sortland kommune som omtaler vårt kjøp av og bud på aksjer i Vesterålskraft AS. At dette oppfattes som et fiendtlig oppkjøp oppfatter jeg som en total feilslutning både av fakta og uttalte intensjoner.

Les også
– Vi oppfatter dette som et forsøk på fiendtlig oppkjøp

La oss forholde oss til fakta først:

• Det er Lofotkraft Holding AS som har kjøpt aksjer hos Øksnes kommune og som har lagt inn bud på Bø kommunes aksjer i Vesterålskraft AS. Selskapet Lofotkraft AS (nettselskapet i konsernet Lofotkraft Holding AS) har skiftet navn til Elmea AS, og har ingen del i noen av disse transaksjonene.

• Lofotkraft Holding AS la etter invitasjon fra eierne i Vesterålskraft AS inn bud på samtlige aksjer i Vesterålskraft. Det var opp til aksjonærene selv å avgjøre om de ville motta oppgjøret i kontanter eller aksjer i Lofotkraft Holding AS.

• Etter budkamp mot andre aktører og flere styrebehandlinger innstilte til slutt konsernstyret i Vesterålskraft på en anbefaling til eierne om å selge til Lofotkraft Holding AS dersom de ønsker å selge alt. Dersom eierne kun ønsket å selge nettvirksomheten anbefalte de å selge til Troms Kraft/Arva. Vårt bud tilfredsstilte samtlige krav i mandatet som var gitt av eierne.

• Eierne i Vesterålskraft blir ikke enig om veien videre, og innstiller på ulike alternativer. Sortland og Bø kommune har egne alternativer, men vi oppfatter i dialog med Øksnes kommune at Øksnes kommune fortsatt ønsker å selge. Lofotkraft Holding fremmer derfor et direkte bud til Øksnes kommune på kjøp av deres aksjer, som etter en budrunde mot Troms Kraft AS blir antatt.

• Bø og Sortland kommuner arbeider med alternativer for å hevde forkjøpsrett på Øksnes aksjer, og Sortland kommune lanserer et alternativ hvor Holmøy skal bidra med finansiering av aksjekjøpet. Lofotkraft Holding legger inn et bud på Bø kommunes aksjer i Vesterålskraft etter en forespørsel fra Bø kommune. Dette skal behandles av kommunestyret i Bø i morgen.

Så la oss se på intensjoner:

Lofotkraft Holding er ikke på jakt etter noen som skal ta regninga for strømnettet i Lofoten. Vi ønsker heller ikke å avvikle arbeidsplasser i Vesterålen. Vi ønsker å investere i Vesterålskraft fordi vi mener strøm og fibernettet er kritisk infrastruktur og et premiss for utvikling av samfunnene i Lofoten og Vesterålen. Vi mener også at denne infrastrukturen er avgjørende for å lykkes med det grønne skiftet, og ser store muligheter i dette. I denne sammenhengen er nettselskapene avgjørende for å lykkes, men står samtidig ovenfor store utfordringer da myndighetenes reguleringer av dem premierer større selskaper.

Vi mener derfor at vi som aksjonær i Vesterålskraft kan bidra med den erfaringen vi har høstet i vår oppgradering av strømnettet i Lofoten de siste 15 årene. Videre kan vi som aksjonær både i Vesterålskraft AS og Elmea AS legge til rette for tett samarbeide og utnyttelse av felles ressurser, for både å kutte kostnader og gjøre begge selskaper mer effektive. For å lykkes med dette er vi avhengig av de ansatte. Vi er opptatt av utvikling - ikke avvikling - så hvor Sortland kommune har det at vi er en trussel for de ansatte i selskapet står for meg som en gåte.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Videre vil vi som aksjonær i Vesterålskraft være opptatt av hva som er best for selskapet og utvikling av eiernes verdier. Dersom en fusjon av kraftselskapene i Vesterålen (Vesterålskraft, Trollfjord og Andøy Energi) er det beste, vil vi heie på dette, forutsatt at det skjer på de rette industrielle premisser og ivaretar både kunder, ansatte og selskapets aksjonær.

Vi har hatt møte og mange samtaler med Sortland kommune etter at vi meldte vår interesse for å delta i aksjonærfellesskapet i Vestrålskraft. Her har vi klarlagt våre intensjoner og også vært villige til å lage avtaler som sikrer blant annet lokalisering av både nett og annen virksomhet til Sortland. Dette bør være kjent for Sortland kommune.

Med bakgrunn i at vi hele veien har vært invitert inn til å gi bud og også klarlagt våre intensjoner med aksjekjøp i Vesterålskraft er det altså uforståelig for meg at Sortland kommune velger å kalle dette et fiendtlig oppkjøp. Videre stiller jeg også et stort spørsmåltegn med hva intensjonen fra Sortland kommune er med dagens pressemelding. Er det et forsøk på å stille Lofotkraft Holding i forlegenhet, eller er det et desperat forsøk på å påvirke avgjørelsen som skal tas i kommunestyret i Bø i morgen? Om det siste er tilfelle skal jeg la være å uttale meg, og heller overlate diskusjonen til politikerne i Bø.

Det er også et tankekors at Sortland kommune, med vissheten om at Lofotkraft Holding kan bli aksjonær i Vesterålskraft, med denne pressemeldingen legger premissene for videre samarbeide om utviklingen av selskapet. Vi kunne sikkert ment mye i det offentlige rom om transaksjonen som Sortland kommune legger til rette for, med en privat aksjonær inn i Vesterålskraft, men det har vi avstått fra - nettopp ut fra den erkjennelsen at både Vesterålskraft, de ansatte og aksjonærene (hvem enn den nå blir!) er avhengig av et godt samarbeide for å lykkes med å utvikle selskapet.