Næringssjef i Sortland: Marius Remen-Hansen.

Sortland med redningspakke til bedrifter som må omstille seg

SORTLAND: Sortland kommune har satt av 300.000 kroner til å støtte virksomheter som ser seg nødt til å gjøre endringer som følge av korona-situasjonen.

Det opplyses om den nye støtteordningen på kommunens heimeside.

– Midlene skal gå til å identifisere utviklingsmuligheter og eventuelt søke finansiering til gjennomføring av disse, sier næringssjef i Sortland, Marius Remen-Hansen.

Bedriftene kan søke om bistand til å identifisere utviklingsmuligheter, med hjelp fra Egga Utvikling, eller de kan søke om bistand til å skrive prosjektplan og finansierings-søknader.

– Hvis virksomheter har en konkret idé de ønsker å utvikle, kan de be kommunen om støtte til å utforme prosjektplan og finansieringssøknader til for eksempel Innovasjon Norge, Nordland fylkeskommune, Skattefunn eller kommunens næringsfond, sier Remen-Hansen.

– Pakkene tildeles raskt etter administrativ behandling. Det er ingen søknadsfrist, og førstemann til mølla-prinsippet gjelder, opplyser næringssjefen.