Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet er størst i Nord-Norge i ei fersk meningsmåling.
Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet er størst i Nord-Norge i ei fersk meningsmåling. Foto: Morten Berg-Hansen

Sp er størst i nord – politisk redaktør trekker fram Andøya-saken som medvirkende årsak

ANDØY: Senterpartiet får en oppslutning på 23,9 prosent i en meningsmåling for hele Nord-Norge, som InFact har utført for Nordlys.

Med det er Sp større enn Arbeiderpartiet. Ifølge Nordlys får Ap en oppslutning på 22,5 prosent i målingen.

Aller best gjør Sp det i Nordland, der partiet får 27,6 prosent oppslutning. I Finnmark og Troms ligger det på henholdsvis 24,2 og 18,5 prosent.

Målingen er gjennomført i et representativ utvalg av den nordnorske befolkningen. Tallet på respondenter er 1.824.

Politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, har skrevet en kommentar om målingen, som er publisert pånordnorskdebatt.no.

– Dette er historiske tall, med gjennomgripende forandringer i velgermassene, skriver Fjellheim.

Han peker på at Nordland fylke rommer flere av symbolsakene som gir Senterpartiet oppdrift.

– For eksempel nedleggelsen av Andøya flystasjon, og den brutale massakren av høyere utdanning på Helgeland, skriver Fjellheim.

– I Nord-Norge opplever mange nå at landsdelen får dårlig betalt for sitt lønnsomme næringsliv. Er nasjonen i ferd med å vende ryggen til selve ideen om likeverd i hele landet - uavhengig av postadresse? Vi ser hvordan nasjonale samfunnsinteresser i økende grad blir bortforklart som lokalpolitikk, ikke minst gjelder det sikkerhetspolitikken, utdyper han.

Fjellheim mener det er uklokt å avvise Senterpartiets voldsomme oppgang i nord som billig periferi-populisme.

– Det som har skjedd, er at tilliten mellom den nasjonale styringseliten og Nord-Norge har brutt sammen. Dette må repareres raskt, ikke for Nord-Norges skyld, men for Norges skyld, skriver Fjellheim.

Han trekker videre fram forsvarssaken og regionreformen som årsaker til at Høyre gjør det vesentlig dårligere på meningsmålinger i dag, enn det partiet oppnådde av oppslutning ved stortingsvalget i 2017.

For de øvrige partiene er oppslutningen i Nord-Norge som følger: Høyre 14,9 prosent, Frp 12,7 prosent, Sosialistisk Venstreparti 9,5 prosent, Rødt 5,4 prosent, Miljøpartiet De Grønne 3,2 prosent, Kristelig Folkeparti 2,8 prosent og Venstre 2,3 prosent. Andre partier får 2,9 prosent.