Norge får fem nye overvåkingsfly av typen P-8 Poseidon i 2022. Slike fly, tilhørende US Navy, har allerede operert fra Andøya flystasjon i perioder. Nå foreslår Sp å bygge hangar og operere dem fra Andøya.

Sp i alternativt statsbudsjett: – Stopp hangar på Evenes. 55 millioner til Andøya

ANDØY: Senterpartiet foreslår i sitt alternative statsbudsjett å stoppe byggingen av hangar på Evenes for maritime overvåkingsfly, og sette penger i hangarbygging på Andøya.

Partiet legger fram sitt alternative statsbudsjett torsdag formiddag, men stortingsrepresentant Willfred Nordlund forteller allerede onsdag om ett av forslagene:

Det er å stoppe arbeidet med hangar til maritime overvåkningsfly MPA på Evenes og bevilge 55 millioner kroner til å bygge opp infrastruktur på Andøya flystasjon for de nye P8-flyene når de kommer.

– Vi har advart mot å flytte de maritime patruljeflyene fra Andenes til Evenes. Nå setter vi ikke bare på bremsene, men foreslår å starte bygging på Andenes. Det må gjøres noen foreløbige tilpasninger her, og de er beregnet til 55 mill i første omgang, forteller Nordlund.

Fase inn på Andøya

– Det er vel kjent at Andøy var den faglig foretrukne basen for innfasing av P8-flyene, men av politiske grunner ble det likevel lagt til Evenes. Hangaren der er uansett er ikke ferdig på Evenes heller når de første flyene kommer, og det er unødvendig å bygge noen midlertidig hangar der, understreker Nordlund.

I stedet ser Senterpartiet for seg en infrastruktur for midlertidig innfasing av de nye flyene på Andøya flystasjon.

– Og så vil vi ha patruljeflyene permanent stasjonert på Andøya. Det må gjøres noen tilpasninger, men det er i hvert fall nok av plass her, så det skal ikke være noe problem, i motsetning til på Evenes. Evenes har sine fordeler, men Andøya er best for de maritime overvåkningsflyene. Med kostnadsoverskridelsene og uløste problem på Evenes, er det best for den sikkerhetspolitiske situasjonen å få flyene fort på plass på den beste basen, påpeker Sp-representanten.

Like gjerne helårig

Og når Andøya flystasjon uansett ser ut til å bli beholdt som en beredskapsbase, mener partiet at det bare er å beholde flyene.

– En beredskapsbase er så dyrt å ha at vi like gjerne kan holde helårig drift og bevare fagmiljøet som finnes, legger han til.

Nordlund gir ikke uttrykk for særlige forventninger om støtte for forslaget i Stortinget:

– Støttepartiet Frp har jo sagt at de skal gjøre opp budsjettet med regjeringa de støtter selv om de har gått ut av den. Vi markerer i hvert fall fra vår side hva vi mener er det mest fornuftige, tilføyer Willfred Nordlund.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Havna

Senterpartiet har også lagt inn et forslag i sitt alternative statsbudsjett om 40 millioner kroner til oppstart i Andenes havn neste år.

– Andøya har fått merke regjeringas sentraliseringspolitikk. Andenes havn er et godt prosjekt helt uavhengig av at flystasjonen legges ned.