Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening mener forslagene fra Tveterås-utvalget peker i rett retning. Her fra kvalitetskontroll hos Norway Seafoods Melbu. (arkivfoto)
Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening mener forslagene fra Tveterås-utvalget peker i rett retning. Her fra kvalitetskontroll hos Norway Seafoods Melbu. (arkivfoto) Foto: Iver Jensen

Statsbudsjettet 2020: Filét-ansatte kan miste dagpenger

Ansatte i fiskeindustrien kan stå i fare for å miste retten dagpenger, etter ei endring i statsbudsjettet.

I forslaget til statsbudsjett for 2020 går det fram at regjeringa vil redusere makperioden for hvor lenge permitterte i fiskeindustrien kan motta dagpenger.

Dagens særregel innebærer at man kan motta dagpenger i 52 uker i en periode på 18 måneder. Nå vil regjeringa halvere det til 26 uker.

Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbudet frykter at ansatte i deler av næringa med sesonger vil kunne miste retten til dagpenger og bli uten inntekt i perioder.

Da ser man faren for at bedrifter i neste omgang mister ansatte med høy kompetanse.

Fiskeindustrien har i dag et stort antall innleide og midlertidige ansatte. Hvis budsjettforslaget fra regjeringen blir vedtatt, kan det ifølge NNN føre til enda flere uten fast jobb i industrien.

– NNN ønsker at denne viktige næringa skal ha helårlige arbeidsplasser. Slik er det dessverre ikke i store deler av fiskeindustrien , fordi råstofftilgangen vil variere og kan være uforutsigbar. Men da må vi ha ordninger som fungerer både for de ansatte og bedriftene, mener forbundssekretær Ann-Solveig Sørensen

– Regjeringen mangler fullstendig forståelse for sjømatindustriens problematikk når det gjelder råvaretilgang. Denne endringen i dagpengeordningen vil ramme ansatte i deler av industrien hardt, slår forbundssekretæren fast.

Særregelen for permitteringer i fiskeindustrien betyr at permitterte kan motta dagpenger under permittering i inntil 52 uker i løpet av en periode på 18 måneder, mens hovedregelen ved permittering er 26 uker. Regjeringen foreslår å redusere maksimal periode med dagpenger under permitteringer i fiskeindustrien fra 52 til 26 uker i løpet av 18 måneder slik at den blir som i regelverket for permitterte for øvrig. Endringen foreslås iverksatt fra 1. juli 2020.