Over 20 meter av moloen i Steinesjøen ble borte i vinter.
Over 20 meter av moloen i Steinesjøen ble borte i vinter. Foto: Bjørnar Hansen

Steinesjøen-moloen med i statsbudsjettet

BØ: Regjeringen bevilger penger til moloen som bukket under for sesongens vinterstormer, melder Fremskrittspartiet.

Slik beskriver Dagfinn Olsen (Frp) saken i en pressemelding:

«Stortingsrepresentantene Dagfinn Olsen (FrP) og Jonny Finstad (Høyre)er glad for at samferdselsministeren og regjeringen bevilger 15 millioner til reparasjon av moloen i Steinesjøen. 

Dagfinn Olsen sier det er nødvendig at reparasjon av moloen blir gjort før neste vinter og fiskesesong. Ytterligere ødeleggelser og problemer for fiskeflåten kunne ha blitt resultatet dersom dette ikke hadde blitt løst før neste sesong.

Jonny Finstad sier at lokalt engasjement er viktig, og påtrykk fra ordfører Sture Pedersen (Høyre) og Viggo Willassen (FrP) har vært viktig for at sakens viktighet har blitt belyst og at en beslutning om utbedring har blitt fattet.»