– Jeg registrerer at forsvarssjefen ikke anbefaler nedleggelser eller opprettelse av nye baser i dette rådet. Det nye er derimot at både Andøy og Bodø foreslås som reservebaser. Det er et brudd med Stortingets vedtak i den gjeldende langtidsplanen for Forsvaret som Stortinget vedtok i 2016, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).
– Jeg registrerer at forsvarssjefen ikke anbefaler nedleggelser eller opprettelse av nye baser i dette rådet. Det nye er derimot at både Andøy og Bodø foreslås som reservebaser. Det er et brudd med Stortingets vedtak i den gjeldende langtidsplanen for Forsvaret som Stortinget vedtok i 2016, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap). Foto: Fredrik Sørensen

Stiller krav til regjeringa og Stortinget

ANDØY: Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) ber Stortinget og regjeringa om å prioritere Forsvaret i nord.

Det gjør Norvoll i ei pressemelding tirsdag ettermiddag.

Forsvarssjef Haakon Bruun Hansen tidligere tirsdag fram det fagmilitære rådet sitt. Han var tydelig på at den militærstrategiske situasjonen i våre nærområder er betydelig forverret siden 2014.

– Nordland fylkeskommune har i mange år vært opptatt av fokuset på nordområdene. Det er et viktig signal at forsvarssjefen er så tydelig i sitt råd på at Forsvarets må styrkes i nord, sier Norvoll.

Ingen foreslåtte endringer på basene

– Jeg registrerer at forsvarssjefen ikke anbefaler nedleggelser eller opprettelse av nye baser i dette rådet. Det nye er derimot at både Andøy og Bodø foreslås som reservebaser. Det er et brudd med Stortingets vedtak i den gjeldende langtidsplanen for Forsvaret som Stortinget vedtok i 2016, konstaterer Norvoll.

Mer ledelse i nord

I forsvarssjefens fagmilitære råd påpekes det at planlegging og ledelse av cyber-operasjoner integreres med øvrig operativ virksomhet i Forsvarets operative hovedkvarter.

– I Nordland fylkeskommune har vi alltid vært opptatt av at vi må ha mer av ledelsen i Forsvarets plassert i nord. Det er derfor positivt at Bruun-Hanssen nå forslår en styrking av det operative hovedkvarteret utenfor Bodø, sier Norvoll.

– Fylkesrådet og fylkestinget vil følge arbeidet med en ny langtidsplan tett helt frem til Stortingets vedtak til våren neste år. Vi forventer at Stortinget og regjeringen nå prioriterer nordområdene i enda større grad enn i 2016, avslutter Norvoll.