Illustrasjon: Nav

Nordland har størst sykefravær – Bø har fylkets høyeste

BØ: Nordland var fylket med størst sykefravær i landet. Med 8,8 prosent endte Bø med størst legemeldt sykefravær i fylket ved utgangen av 2020, viser Navs statistikk. Øksnes kom hakk i hæl.

Nordland hadde fortsatt landets høyeste legemeldte sykefravær i fjerde kvartal 2020, med 6,6 prosent. Av nordlandskommunene hadde Bø størst sykefravær, 8,8 prosent, og størst økning – 54,7 prosent fra 5,7 – sammenlignet med samme periode året før. Lurøy kommune hadde lavest sykefravær, 4,2 prosent.

Landet som helhet hadde et sykefravær på 5,5 prosent, melder Nav.

Kommunene

Lødingen er eneste kommune i Vesterålen som har hatt positiv endring i legemeldt sykefravær: 24,6 prosent fra 8,8 prosent i 2019 til 6,6 ved utgangen av 2020.

I Hadsel økte sykefraværet fra 6,2 til 6,7; I Øksnes fra 7,5 til 8,7; i Sortland fra 6,7 til 7,6 og i Andøy 4,6 til 5 prosent ved utgangen av 2020, sammenlignet med 2019.

I de store bykommunene Bodø, Narvik, Rana og Vefsn er det legemeldte sykefraværet henholdsvis 5,9 prosent, 7,7 prosent, 6,8 prosent og 6,0 prosent.

Fylkene

Etter Nordland følger Troms og Finnmark med 6,4 prosent, når vi ser på fylkene. Oslo hadde lavest sykefravær med 4,4 prosent. Totalt har sykefraværet i Nordland økt med 6,0 prosent fra samme kvartal i 2019. Landet som helhet hadde ei økning på 4,3 prosent.

– Nordland har over mange år hatt landets høyeste sykefravær, sier direktør ved Nav Nordland, Cathrine Stavnes.

De ulike næringene

Høyest legemeldt sykefravær i 4. kvartal 2020 finner vi innenfor helse- og sosialtjenester (9,0 prosent). Lavest sykefravær finner vi i næringen elektrisitet, vann og renovasjon (3,8 prosent).

Størst nedgang i andel tapte dagsverk ser vi i næringen overnattings- og serveringsvirksomhet, med en nedgang på 6,2 prosent fra samme kvartal i fjor.

Diagnoser

Det er fortsatt diagnosene muskel- og skjelettlidelser (39,8 prosent) og psykiske lidelser (22,5 prosent) som representerer den høyeste andelen av det totale sykefraværet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hjerte- og karsykdommer utgjør den laveste andelen av det totale sykefraværet (3,4 prosent).