Får forsvarsplan i retur: Til NRK sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) at han ikke har fått noen begrunnelse for at de fire partiene vil sende langtidsplanen for Forsvaret i retur. Han ønsker ikke å kommentere saken før han har fått det. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Stortingsflertallet nekter å behandle langtidsplanen

ANDØY: Opposisjonen på Stortinget er så misfornøyd med regjeringas nye langtidsplan for Forsvaret at den nå blir sendt i retur.

Mandag kveld ble det klart at regjeringas forslag til ny langtidsplan, som etter planen skulle behandles i Stortinget i vår, sendes i retur av stortingsflertallet.

Arbeiderpartiet, Frp, Sp og SV utgjør flertallet som ikke mener regjeringas forslag er godt nok som utgangspunkt for forhandlinger.

– Særlig innenfor Sjøforsvaret er planen utilstrekkelig, men det er også grunnleggende svakheter i satsingen på Hæren og Luftforsvaret, sier Christian Tybring-Gjedde i Frp til NTB.

Han er også misfornøyd med at planen dekker åtte og ikke fire år.

– Langtidsplanen skal være en plan som går over fire år. Det er uholdbart at regjeringen ikke forplikter seg de neste fire årene, men trekker beslutningene åtte år ut i tid, sier Tybring-Gjedde.

Også de rødgrønne gir klare signaler om hva de forventer seg nå.

– Vi ønsker en ny forsvarsplan til høsten med forpliktende tiltak for perioden 2021 til 2024. Forsvaret trenger flere folk nå, ikke på sikt. Vi trenger en plan som også omfatter Sjøforsvaret og ikke skyver vanskelige avgjørelser ut i tid, sier Aps Anniken Huitfeldt til NTB.

– Den forverrede sikkerhetspolitiske situasjonen tillater ikke at Stortinget venter i fire år før Forsvarets operative evne styrkes blant annet gjennom personell, stridsvogner og helikopter til hæren, sier Liv Signe Navarsete til nyhetsbyrået.

– Vi kan ikke forhandle når det i realiteten ikke er noe å forhandle om, og jeg er glad for at vi nå har flertall for å sende den tilbake, sier Audun Lysbakken i SV.

Til NRK sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) at han ikke har fått noen begrunnelse for at de fire partiene vil sende langtidsplanen for Forsvaret i retur. Han ønsker ikke å kommentere saken før han har fått det.