Vil kjempe mot at Europas arbeidsmyndighet skal få styre i Norge.
Vil kjempe mot at Europas arbeidsmyndighet skal få styre i Norge.

SV fikk med Frp på uttalelse, men ikke flertall: – EU-reglene spiser seg inn i norsk arbeidsliv.

Nordland fylkesting stemte ned en uttalelse som ville be regjeringa reservere seg mot å la europeisk arbeidsmyndighet få bestemme over norske forhold. Frp og Rødt var blant de som stemte for.

Nordland SV fremmet onsdag en uttalelse i fylkestinget i Nordland med oppfordring til regjeringa om å bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen til å si nei til European Labour Authority (ELA).

– Arbeidsmyndigheten er den siste i en lang rekke overnasjonale byråer som vil få direkte bestemmelsesrett over norske forhold, sier Christian Torset, leder i Nordland SV, som hadde bedt fylkestingsgruppa å legge fram uttalelsen på vegne av fylkespartiet.

Så langt han kjenner til var dette den første folkevalgte forsamlingen som behandler ELA.

Den europeiske arbeidsmyndigheten vil ifølge Torset ha som oppgave å harmonisere arbeidslivets lover og regler i EU- og EØS-land.

Torset sier ELA er en direkte trussel mot norske arbeidsfolk:

– Det er det ingen tvil om. ELA skal blant annet avgjøre om norske tariffavtaler er i pakt med EUs regelverk. Vi så nylig at Høyesteretts avgjørelse om at verftsarbeidere i Norge skal ha reise kost og losji dekket, ble erklært ugyldig av ESA. ELA vil gi en lignende virking for alle sektorer. Dermed fortsetter EUs regler å spise seg inn i norsk arbeidsliv, stikk i strid med EØS-avtalens intensjon, mener han.

De siste årene har det vært vekst i arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Torset ser det i sammenheng med EØS-avtalen:

– Vi får stadig flere eksempler. Bygg og anlegg, transport, havnearbeid, verfts- og verkstedsarbeid og renhold. I alle disse bransjene ser vi at arbeids- og lønnsforhold er kraftig forverret, og at arbeidstakernes rettigheter blir undergravd. En harmonisering av regelverk og tariffavtaler med EU vil kunne medføre at denne utviklingen aksellerer, mener han.

Arbeidsmyndigheten ELA skal opp til behandling i Stortinget til våren, og det er fortsatt uklart om den vil få flertall.

Uttalelsen SV fremmet i fylkestinget oppfordret regjeringa til å benytte reservasjonsretten i EØS-avtalen til å si nei til ELA, og Torset beklager at den ble nedstemt, til tross for støtte fra SV, Frp, Rødt, MDG og SP.