Åge Rusten, ordførerkandidat Hadsel AP.
Åge Rusten, ordførerkandidat Hadsel AP. Foto: Tor Johannes Jensen

Synspunkt | «Det er en fordel å kunne tallene, om man ønsker å styre trygt økonomisk»

Tilsvar til innlegget «Folket først».

Jeg ser at Hjørdis Nilsen i BLV 05.09.19 kommer med en del påstander som viser seg å være feil.  Mitt svar her vil være kort og faktabasert.

Først skriver hun at vi økte til en skyhøy eiendomsskatt. Det stemmer at vi økte eiendomsskatten med 6,9 millioner fra 2015 til 2016. Venstre på sin side økte eiendomsskatten med 15,6 millioner bare fra 2014 til 2015, da de ledet kommunen sammen med Frp, MOS og Høyre. Fordi alle partier har sett at det har vært tvingende nødvendig.  Skal man snu underskudd til overskudd, har vi to muligheter.  Vi kan øke inntekten og/eller vi kan redusere kostnadene.  Dersom Venstre går inn for å redusere eiendomsskatten kraftig, ønsker jeg at Venstre svarer på hvor de skal kutte i kostnadene. Er det innenfor skole eller helse og omsorg Venstre vil kutte?

Venstres Hjørdis Nilsen påstår at det har vært kraftig nedbemanning. Fakta er at vi har økt med over 41 årsverk fra 2015 til 2018. Det er nok for Nilsen å sjekke årsrapporten for Hadsel kommune for 2018.  Jeg kan derfor tilbakevise at det har vært en kraftig nedbemanning i kommunen.  Jeg vil på det sterkeste anbefale alle politikere om å sjekke med rådmannens stab, årsrapporter eller protokoller fra kommunestyremøter, dersom de er usikre på noe. Det er en fordel å kunne tallene, om man ønsker å styre trygt økonomisk.

Det har vært nødvendig å bygge nytt på Stokmarknes, på samme måte som det var nødvendig å bygge ny skole på Melbu da den ble bygget. Ungdomsskolen og spesialrommene på Stokmarknes hadde elendig standard. De heldøgns omsorgsboligene som er ferdigbygget på Stokmarknes og som skal bygges på Melbu, kommer innbyggere fra hele Hadsel tilgode.  Helsehus på Stokmarknes bygges på grunn av nærhet til sykehuset, sykehjem og HDO.  Det er dessuten investert i bedre bygg for eldre og barn på Strønstad skole, Innlandet heldøgns omsorgsboliger, og Sandnes skole er under oppussing, Riarhaugen er kraftig utbedret. Alle kunstgressbanene i hele kommunen har fått penger til nytt dekke. Vernebygget over Finnmarken er vanskelig å bygge andre plasser enn der Finnmarken ligger. 

Når det gjelder å lytte til folket i forskjellige saker, gjør vi jo nettopp det.  Dersom enkeltpersoner ikke får viljen sin, betyrdet ikke dermed at ingen har blitt hørt. Et eksempel er helse og omsorgsplanen som hadde 13 uker høring tilsammen, i tillegg til folkemøter.  Alle rådene, telefonene, innleggene og høringsuttalelser som kommer til oss politikere, blir lest, sett og hørt.  Til slutt må vi folkevalgte fatte avgjørelsene basert på et totalbilde og vi må stå for de vedtak vi fatter.  Det trenger ikke de som roper høyest.

Arbeiderpartiet er absolutt til for folket og med det mener jeg alle som bor i Hadsel kommune.  Det betyr å skape de beste totale tilbudene ut i fra det kommuneøkonomien hvert år gir oss.  Dette er en virkelighet som vi politikere må ta inn over oss. Vi skal gi barn, unge og eldre en flott kommune å bo i. En fortsatt trygg økonomisk styring er avgjørende for at vi skal gi Hadselværingene det tilbudet de trenger!

Åge Rusten,

ordførerkandidat Hadsel AP