Ørjan Robertsen.
Ørjan Robertsen.

Synspunkt | En feilslått eldrepolitikk i Hadsel

Senterpartiet og Arbeiderpartiet har i løpet av året lagt ned 25 sykehjemsplasser på Ekren, til store protester fra bla. Eldreaksjonen i Hadsel. Eldreaksjonen m.f. hevder med rette at Hadsel trenger flere og ikke færre sykehjemsplasser. Uverdig var dommen da pasientene på Ekren ble tvangsflyttet til Stokmarknes sykehjem, og dobbeltrom fortsatt ble beholdt for å løse mangelen som oppstod pga. nedleggelsen. Bedre ble ikke tilliten til endreomsorgen da media hadde oppslag om pårørende som hadde opplevd uverdige og alarmerende forhold ved Stokmarknes sykehjem.

Kommunebarometeret som rangerer kommunene i Norge innenfor en rekke sektorer, har rangert Hadsel innen pleie og omsorg på 374 plass av landets 422 kommuner. Oversikten viser også at Hadsel ligger på 405 plass i andel av brukertilpasset enerom på sykehjem med bad og WC.

Sett i lys av ovennevnte er det alarmerende at Arbeiderpartiet og Senterpartiet satser på heldøgns bemannede omsorgsboliger og ikke tar inn over seg at 40 sykehjemsplasser for pleietrengende på langt nær vil dekke behovet. Sammenlignet med Sortland som har 120 sykehjemsplasser, er det ikke vanskelig å skjønne at en slik politikk fremstår som gambling med pleietrengende som trenger sykehjemsplass.

Hadsel skal være en kommune det er godt å bli gammel i. Derfor vil MOS jobbe for å gjenskape verdighet og tillit i eldreomsorgen. Vi kommer til å være en pådriver for snarest mulig å realisere nye sykehjemsplasser med enerom for eldre og pleietrengende som ikke kan bo hjemme eller i omsorgsboliger.

For å sikre befolkningen på Melbu med omegn gode helsetjenester, vil MOS jobbe for at det skal bygges helsehus i Melbu sentrum. Å realisere omsorgsboliger for beboere som klare seg selv, med legekontor og andre helsetjenester i et helsesenter i sentrum, vil bidra til et godt helse- og omsorgstilbud og et levende Melbu sentrum.

 

Ørjan Robertsen,

ordførerkandidat for MOS