Cecilie myrseth (Ap)
Cecilie myrseth (Ap) Foto: Thomas Birkeland

Synspunkt | – En tragedie for kysten

Fiskeripolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Cecilie Myrseth, mener statsbudsjettet for 2020 ikke er godt nytt for kysten.

– Høyreregjeringens statsbudsjett er dessverre direkte kystfiendtlig. Det kuttes stort i ordninger som skal bidra til vekst, utvikling og verdiskaping langs hele kysten og i distriktene, sier fiskeripolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Cecilie Myrseth.

– Mange av oss har hatt tillit til at i noen grad ville huske på distriktiene. Men KrF har akseptert smålige kutt til kyst og distrikt, som vil få negativ betydning. KrF har rett og slett solgt distriktspolitikken sin for å sitte i regjering med FrP, sier Myrseth.

Hun viser til at regjeringen kutter hele ordningen med føringstilskudd som skal sikre mottak av fisk langs kysten. Selv om fiskerihavner er avgjørende for å utvikle industri og kystsamfunn, kutter regjeringen stort også her, samtidig som havnene er i en sårbar situasjon nå som de skal overføres til de nye fylkeskommunene.

Myrseth påpeker at reiselivet også er i stor vekst, og næringen og Arbeiderpartiet har over tid etterlyst tiltak og en aktiv politikk for å utvikle næringen. Regjeringens svar er å kutte med over 50 mill i overføringen til Innovasjon Norge, penger som skal brukes til å markedsføre Norge som reiselivsnasjon.

– Å kutte i midlene til reiselivet forsterker bare regjeringens profil om å ha abdisert når det kommer til å utvikle reiselivet. Reiselivet skaper vekst og arbeidsplasser over hele landet, og det er spesielt viktig for å skape flere arbeidsplasser i distriktene. Dette er altfor passivt, sier Myrseth.

Kutt:

–  Godsoverføring fra veg til sjø kuttes med 27 mill. kroner

–  Fiskerihavner kuttes med 8,7 mill

– Nyanlegg og større vedlikehold kuttes med 134.200 mill. kroner

– Innovasjon Norge, Reiselivsatsing , kuttes med 51,5 mill. kroner

– Næringstiltak på fisk  (bl a fjernes føringstilskuddet ) kuttes med 51,9 mill. kroner

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Cecilie Myrseth

fiskeripolitisk talsperson, Arbeiderpartiet