Deler av området hvor nyveien er planlagt å ligge.
Deler av området hvor nyveien er planlagt å ligge. Foto: Sverre Idar Lakså

Synspunkt | Framtida for Torstein Reinholdtsens vei

– Etablering av ny veiforbindelse til Vornes er en sak som engasjerer alle beboerne i Vornes, Sandvikdalen og Sandvikbakken. For mange av oss er saken så viktig at vi ønsker ved kommunevalget å stemme på et parti som vi vet har en klar, utvetydig og troverdig plan for å realisere opprustingen av Torstein Reinholdtsens vei og veiforbindelsen videre til Sandvikdalen og Vornes.

Åpent brev til de politiske partier som stiller til kommunevalget i Øksnes:

Angående detaljreguleringsplan for Sentrum 5.1 Plan ID 2016001. Opprusting av veiforbindelse til Vornes via Torstein Reinholdtsens vei.

Kommunestyret i Øksnes vedtok den 12.12.2017 at ny veiforbindelse til Vornes skulle rustes opp etter en trasé langs Torstein Reinholdtsens vei. Vi frykter imidlertid at der fortsatt ikke er full enighet om dette i det politiske miljøet.

Etablering av ny veiforbindelse til Vornes er en sak som engasjerer alle beboerne i Vornes, Sandvikdalen og Sandvikbakken. For mange av oss er saken så viktig at vi ønsker ved kommunevalget å stemme på et parti som vi vet har en klar, utvetydig og troverdig plan for å realisere opprustingen av Torstein Reinholdtsens vei og veiforbindelsen videre til Sandvikdalen og Vornes.

Derfor spør vi samtlige politiske partier som stiller til valg ved høstens kommunestyrevalg:

– Kan vi påregne at kommunestyrets vedtak om å framføre ny vei til Vorneset via Torstein Reinholdtsens vei vil bli fulgt opp av deres parti etter høstens valg, eller ønsker deres parti å reversere vedtaket og arbeide for et eget forslag om å endre til Halvar Rasmussens vei?

– Vil deres parti støtte planene om pub i havneinnløpet dersom dersom dette er til hinder for ny vei etter vedtatte trasé Torstein Reinholdtsens vei?

– Ny veiforbindelse via Torstein Reinholdtsens vei til Sandvikdalen og videre til Vornes har vært under planlegging siden 1975. Kan vi stole på at deres parti vil arbeide målbevisst for å få realisert veiutbyggingen i kommunestyreperioden 2019-2023?

Vi ønsker at dere svarer i god tid før valget. Siden dette er et åpent brev vil vi ikke ha noen motforestillinger mot at dere svarer offentlig i lokale aviser, gjerne med kopi til oss. Vi vil uansett gjøre svarene offentlig i det aktuelle området.

Til slutt vil vi minne om at intet svar kan også tolkes å være et svar.

Vornes Vel