Marthe Hov Jacobsen.
Marthe Hov Jacobsen. Foto: Presse

Synspunkt | Fremtidens sortlandsskole

Rødt, Sv og Sp varsler omkamp om skolestrukturen etter valget. Men er dette til det beste for elevene?

Høyres viktigste mål er å ha en skole med muligheter for alle, der ingen går ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne, og med en trygg og mobbefri oppvekst.

Samtidig står skolen foran en omfattende fagfornyelse, med nye fag, større fokus på dybdekunnskap, og med mer spesialiserte lærere. Livsmestring, koding og programmering er blant de nye fagene. I tillegg skal flere fag bli mer praktiske og utforskende. De nye læreplanene skal gi elevene et bedre grunnlag for å reflektere, være kritiske, skapende, utforskende og kreative. Og de yngste barna skal lære mer gjennom lek for å sikre en bedre overgang fra barnehage til skole.

Alt dette stiller store krav til hvordan vi rigger fremtidens skole og ruster elevene for fremtidens arbeidsliv.

Det handler ikke om at vi ikke har mange dyktige lærere med et brennende engasjement for sine elever. Det handler heller ikke om at store skoler nødvendigvis er bedre enn små. Men det handler om at skolene, som er bygd og designet for 25-60 år siden, ikke er utformet for innholdet i fremtidens skole.

Vår visjon for en fremtidig Sortlandsskole:

– Gode klasserom

– Scene og auditorium

– Rom for musikk, drama, kunst og håndverk

– Laboratorium og kreative rom for praktisk øving i realfag og teknologi

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Kantine med kapasitet til alle

– Uteområde med tilknytning til idrettshall

– Tilrettelegging for digitale læremidler i alle fag

– Gode og tilrettelagte arbeidsrom for lærere for samarbeid og et best mulig fagmiljø

– En skole med en bred lærerstab med spesialkompetanse i sine fag, og som også nyutdannede ønsker å søke seg til

– Kontinuerlig søkelys på barn og unges psykiske helse, med helsesykepleier og miljøarbeidere på alle skoler

Dessverre er det ikke mulig å bygge syv nye slike skoler. Vår ambisjon er derfor å samle elevene i to, topp moderne barneskoler: Nye Sortland barneskole og ny barneskole på Strand.

Barneskolen på Holmstad ønsker vi å opprettholde. Her vil det være plass til nødvendig oppgradering når ungdomstrinnene flyttes over til Sortland.

Å satse på skolen betyr ikke at vi ikke ønsker å satse på bygdene. Vi vil føre en liberal og langsiktig fradelingspolitikk som gjør at innbyggerne kan bo der de ønsker. Ved å styrke og satse på lokale nærmiljøanlegg, grendehus og bredbånd skal vi legge til rette for aktivitet og bolyst også i bygdene.

Sortland Høyre mener våre barn og de ansatte i skolen fortjener en skole for fremtiden, der alle elever får like muligheter og rustes for et arbeidsliv i endring. Vi vil bygge sterke fagmiljøer og fellesskap for lærerne. Skolene skal ha moderne spesialrom for større satsing på praktiske fag, kantine og sosiale møteplasser, og skolehelsetjeneste lokalisert på skolen med særlig fokus på psykisk helse. De nye skolene bygges i tilknytning til nye haller på Strand og Sortland.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Til slutt: Alle partiene, også Rødt, SV og Sp, ønsker en ny Sortland barneskole. Jeg vil tro at de, som oss, har høye ambisjoner for hvordan denne skolen skal utformes. Jeg kan ikke se at det er god distriktspolitikk å kun gi en fremtidsrettet skole til ungene i sentrum.

Marthe Hov Jacobsen

Ordførerkandidat

Sortland Høyre