Grafisk illustrasjon av det nordlige Atlanterhavet ved professor emeritus, Bjørn Gjevik, UiO.
Grafisk illustrasjon av det nordlige Atlanterhavet ved professor emeritus, Bjørn Gjevik, UiO.

Synspunkt | Golfstrømmen – en 20-års påminnelse

18. september er det 20 år siden det store golfstrømprosjektet startet i Vesterålen.

Det skjedde om bord i et kystvaktskip ute på Jennegga. Med var ambassadørene fra Mexico, Guatemala og Island, statlige representanter, politikere, nasjonale media og mange kulturfolk fra hele regionen. Markeringen var starten på tusenårsmarkeringen i Vesterålen og innledet et stort, regionalt kulturløft som varte i nærmere 15 år.

Harald Oredam

Ideen om å feire Golfstrømmen som ledd i tusenårsmarkeringen kom fra billedhugger Harald Oredam, opprinnelig fra Andøy. Kultursamarbeidet i Vesterålen regionråd grep ideen og fulgte opp.

Ambassadører

Oredam hadde laget en kulturstafettpinne som ble senket i havet og tatt opp igjen av de tre ambassadørene den 18. september. Den vandret så fra ordfører til ordfører som ledd i store tusenårsarrangementer med Golfstrømmen som metafor og inspirasjonskilde.

Mange resultater

Dette var starten på Kulturløft Vesterålen. Stikkord: Utvekslinger mellom Andøy og byen Tecolutla i Mexico, ideen om Sortland blå by som Bjørn Elvenes kom med, Reginedagan i Bø, oppmerksomhet om kunst i Hadsel og utvikling av Nyksund som kulturarena. Det ble kunstneriske installasjoner som RÆK, dekorerte trafokiosker og skriveprosjekter for ungdom. Den største regionale satsingen var TILBAKESTRØM og utviklingen av et omfattende kultursamarbeid mellom Øst-Island, Donegal i det nordvestlige Irland og Vesterålen. Kontaktpunktene er der fortsatt.

Kultur og miljø

Nå stiller flere seg spørsmålet om ikke kunnskapen og erfaringene fra golfstrømprosjektet kanskje kan brukes som grunnlag for en ny kultur- og miljøsatsing i Vesterålen. Noen ganger må man tilbake for å gå videre fram.

Hilde Hansen,

tidligere prosjektleder for tusenårsmarkeringen i Vesterålen og flere oppfølgende prosjekter

Erik Mogens Bugge,

tidligere daglig leder for Kultursamarbeidet i Vesterålen