Toine C. Sannes.
Toine C. Sannes. Foto: Innsendt

Synspunkt | Hvem skal gjøre jobben i den fremtidige eldreomsorgen ?

I et innlegg i Bladet Vesterålen 4.september kommenterer Turid Abelsen fra Arbeiderpartiet mitt innlegg om viktigheten av å legge til rette for økt tilflytting til Sortland. Det er et kjedelig faktum at Sortland styrer mot en forgubbing, om vi ikke klarer å få flere unge til å flytte hit til vår vakre region. Og at det er utfordringer med å skaffe kompetent arbeidskraft til regionen. Abelsen presiserer at AP vil bruke pengene på de viktige tingene. Og ut fra innlegget, kan man trekke slutningen at det er omsorg for eldre og demente som er det viktige.

God eldreomsorg er viktig, det er Miljøpartiet De Grønne enige i. Vi vil at eldre skal oppleve en trygg og verdig omsorg. Vi vil ha en kommunal handlingsplan mot ensomhet og vi vil fremme livsglede for alle - i alle aldre. Sågar har vi programfestet at Sortland skal teste ut hønsehold i sine institusjoner. Samvær med, og omsorg for dyr viser seg å være med på å gi livsmestring og glede. Det gjelder både for unge og eldre.

Så er det slik at skal vi får en god eldreomsorg, er vi helt avhengige av å ha de varme hendene. Og da bør man se De Grønne sine planer for Sortland i et helhetlig perspektiv. I en attraktiv by, er det lettere å rekruttere nye hender til eldreomsorgen. Og til skolene, kompetansebedriftene, fiskeriene og i kommuneadministrasjonen. Og i øvrig næringsliv.

Abelsen er tydelig på hva som er viktig for AP i Sortland, og i samme avis har ordfører Tove-Mette Bjørkmo et innlegg om hva hun mener AP har fått til i denne fireårsperioden. Ut fra målinger så langt i valgkampen, ser det ut til at klimakrisen nå endrer det politiske landskapet. De store partiene faller tungt, og velgerne vender seg mot nye løsninger hos de mindre partiene.  Det er på tide at også Sortlandspolitikere tar inn over seg denne utviklingen, og de enorme utfordringene vi som samfunn står overfor. Klimaendringene utgjør en økende risiko for norske kommuner med innvirkning på samfunnssikkerhet, miljø og kommuneøkonomi.

Bare ved å jobbe sammen kan vi klare kunststykket å fornye Sortland, og samtidig ha en god kommuneøkonomi med rom for en verdig eldreomsorg.  

Toine C. Sannes,

ordførerkandidat Miljøpartiet De Grønne