Cathrine Iversen.
Cathrine Iversen. Foto: Presse

Synspunkt | Inspirerende oppvekst

Noe av det jeg brenner for er at alle barn og unge skal ha en god og innholdsrik skolegang. Hvor det skal legges til rette for læring, lek og gode vennskap. En skole som ikke bare utdanner elever, men gode medmennesker. Medmennesker som tar vare på hverandre, og tar avstand fra mobbing. En skole som har takhøyde for at alle elever er unike, og har forskjellige behov.

Skolen er en stor del av hverdagen til et barn, derfor er viktig at alle barn har tilgang på et godt og trygt læringsmiljø. Et trygt læringsmiljø, hvor det legges til rette for vennskap og utvikling. Alle barn er unike, og trenger å bli sett og hørt i et klasserom. Derfor er det viktig å fortsette satsningen med tidlig innsats og bygge trygge voksne personer, som et team rundt eleven.

Som politiker synes jeg dette er viktig fordi barn og unge ikke bare er nåtid, men også framtiden. Derfor er det viktig med tidlig innsats for å forebygge utenforskap, faglig og sosialt. Det er vi politikere som skal legge føringer for skolen, men vi må alltid være lydhøre for innspill fra elever, foreldre og ansatte.

Hadsel Senterparti har i inneværende periode styrket første til fjerde klasse ved å øke lærertettheten i klasserommet, såkalt tidlig innsats. Tidlig innsats er viktig for å avdekke lærevansker, eller andre utfordringer barn kan ha.

Det er også ansatt en ny helsesykepleier i full stilling, for å styrke skolehelsetjenesten. Hadsel senterparti mener det er viktig å ha faglige ressurser som kan jobbe proaktivt for å forebygge utenforskap hos barn og unge.

Læringsmiljøet rundt barna er viktig derfor må vi sikre at våre barn og unge oppholder seg i helsefremmende skolebygg. I tiden Senterpartiet har vært i posisjon, har det blitt vedtatt å bygge ny ungdomsskole på Stokmarknes, som skal være innflytningsklar 2019/2020. Sandnes skole er oppgradert, blant annet med nytt skolekjøkken. Ved Strønstad skole ble mellombygget pusset opp, og nytt ventilasjonsanlegg sto ferdig høsten 2017 etter mange års venting.

Vi vil holde skolestrukturen slik den er i dag. Vi ønsker å bidra til å styrke den offentlige skolen fordi en sterk offentlig skole skaper mindre sosiale forskjeller, større læringsmiljø, og et sterkere faglig kollegium for lærere og andre yrkesgrupper som jobber rundt eleven.

Cathrine Iversen

Hadsel senterparti