Wenche Skar.
Wenche Skar. Foto: Tor Johannes Jensen

Synspunkt | Kortslutning, Bjørnar Skjæran?

Å engasjere seg i eldreomsorg er ingen enkel kampsak. Vi har lenge prøvd å komme i dialog med lokalpolitikerne, men posisjonen i Hadsel ved AP, SP og SV, har vendt det døve øret til. Vi har skrevet, gått i fakkeltog, møtt opp i kommunestyret m.m. Det vi ikke har gjort, er å få til et felles brøl slik klimaengasjerte nylig gjorde framfor Stortinget.

Uansett er det forunderlig at hovedbudskapet vårt aldri når fram til politikerne. Det er ikke omsorgsboligene vi vil til livs, vi vil bare ha flere sykehjemsplasser til de sykeste og mest pleietrengende eldre. Hører dere?

«Roping på sykehjemsplasser er kortslutning», hevder AP’s sympatiske nestleder Bjørnar Skjæran, denne uka på besøk hos lokalpartiet i Hadsel (BLV 5.9). Han beskriver omleggingen av eldreomsorgen i kommunen vår som «fantastisk» og påpeker at en sykehjemsplass er fire ganger så dyr som en døgnbemannet omsorgsplass. Der kom det. Hva med slagordet til Arbeiderpartiet om best, ikke billigst eldreomsorg? Hva med Bodø Arbeiderparti som går for 90 nye sykehjemsplasser? Flere som kortslutter?

Hvor kommer denne motviljen fra når det gjelder sykehjem, ikke minst hos Senterpartiet og Arbeiderpartiet i Hadsel? Hvorfor ikke tenke at alle trinnene i omsorgstrappa til sammen kan gi ulike tilbud alt etter behov? Flere steder i landet har man videreutviklet, modernisert og styrket sykehjemstilbudet parallelt med bygging av omsorgsboliger for dem som kan greie det meste selv. 

En ting er sikkert: Vi er mange som fortsatt kommer til å rope (gjerne brøle) for flere sykehjemsplasser. Som pårørende i mange år ser vi dette som det tryggeste og beste tilbudet for de sykeste og mest pleietrengende eldre.

Wenche Skar