Yngve Hansen i Arbeiderpartiet etterlyser forslag til innsparing, og ber om at de kommer før økonomiplanen skal behandles.
Yngve Hansen i Arbeiderpartiet etterlyser forslag til innsparing, og ber om at de kommer før økonomiplanen skal behandles.

Synspunkt | Øksnes Arbeiderparti vil ikke ha eiendomsskatt

Vi har ikke programfestet at vi skal ha eiendomsskatt i Øksnes kommune. Vi har heller ikke programfestet at vi ikke skal ha det. For det vil ikke være ærlig ovenfor velgerne.

Hadde det viktigste for oss vært å kapre stemmer på enklest mulig vis, kunne vi latt være å innføre eiendomsskatt. Og vi kunne sagt at vi ikke skulle innføre det i neste periode heller. Det ville vært det enkleste for oss. Men det ville vært uansvarlig, og til syvende og sist gjort det verre for innbyggerne i Øksnes.

For oss er det viktigste å levere gode tjenester til innbyggere og til næringsliv. Det blir vanskeligere å opprettholde og styrke tilbudet når kommunen får mindre penger å rutte med for hvert år som går. Kostnadene øker mens inntektene går ned. Da har man to valg: enten øke inntektene eller kutte i tjenestene. Vi har valgt det første.

Det er ikke mulig å opprettholde dagens nivå uten eiendomsskatt, det er realiteten som alle politikere før eller senere må forholde seg til. Skal man redusere i tjenestene så er det heller ikke så mye man kan kutte i fordi det meste av tjenester er lovpålagt. Alternative kutt vil være for eksempel:

• Ingen fornying av læremateriell i skolen

• Stenging av basseng

• Stenging av ungdomsklubb

• Redusert tilbud innen rus og psykiatri

• Færre sykehjemsplasser

• Reduksjon vedlikehold kommunale veier

Artikkelen fortsetter under annonsen.

• Stoppe planlagte investeringer som eksempelvis nytt basseng, ny skole, ny vei til Vornes

Vi ønsker ikke å lure velgerne til å tro at om man kutter eiendomsskatten så vil det ikke få konsekvenser for tjenestene som kommunen leverer. Det vil det gjøre slik situasjonen er i dag, og det fortjener velgerne å vite.

Skulle forutsetningene endre seg så vil Øksnes Arbeiderparti gå inn for å fjerne eiendomsskatten. Men vi vil ikke gjøre det om det betyr store kutt i tjenestene til innbyggerne. Vi innførte ikke eiendomsskatten fordi vi ville, men fordi vi måtte.

Yngve Hansen,

leder, Øksnes Ap