– Vi var underlagt taushetplikt, forklarte ordfører Karianne Bråthen. Arkiv
– Vi var underlagt taushetplikt, forklarte ordfører Karianne Bråthen. Arkiv

Synspunkt | Oppklaring rundt påstander fra FrP i Øksnes ang sak om motorferdsel i utmark

Ordfører i Øksnes, Karianne Bråthen, svarer på et Facebook-innlegg av Øksnes Frp.

Som Ordfører i Øksnes reagerer jeg sterkt på status til Øksnes FrP på facebook, der de påstår at undertegnede er den som har fremmet saken om motorferdsel i utmark og dertil retningslinjer, og som dermed har begrenset hytteeiernes bruk av sine hytter i Alsvågmarka.

Dette er direkte løgn og ganske underlig når Frp`s kandidat selv sitter i formannskapet og burde vite bedre. I tillegg ser undertegnede at representanter fra hovedutvalg teknisk, leder og nestleder, deler innlegget til FrP. Jeg må si meg forbauset at fremtredende politikere ikke kjenner til prinsippene i kommunal forvaltning.

Jeg føler derfor for å komme med fakta i saken, slik at våre innbyggere kan få forståelse i hva som er skjedd. 12. August fikk formannskapet sak på dagsorden om å sende ut på høring forskrift om motorferdsel i utmark og retningslinjer for saksbehandling.

Denne hadde da vært innom Hovedutvalg for teknisk, som valgte å kun legge forskrift om motorferdsel i utmark på høring. I formannskapet spurte undertegnede om det var anbefalt å legge begge ut på høring, siden hovedutvalget kun hadde innstilt på kun forskriften.

Formannskapet fikk anbefalt å legge begge ut på høring. Deretter var det enighet i formannskapet på at man legger begge ut på høring. For at vårt saksbehandlersystem skal få inn vedtakene, må en av formannskapets medlemmer legge dette inn. I dette tilfellet var det ordfører som gjorde dette på vegne av formannskapet. Når saken har vært ute på høring, vil administrasjonen saksbehandle saken frem til politisk behandling.

Da innarbeider de inn noen av innspillene, men kanskje ikke alle, hva vet jeg. Deretter kommer saken på det politiske bordet og de politiske partiene får en anledning å diskutere saken internt i sine fora, før dette endelig vedtas. Som ordfører står jeg ansvarlig for sakslisten, og har selvfølgelig godkjent at saken settes på sakskartet. Om jeg skulle velge å holde saker igjen fordi jeg er uenig i saken, ville være å føre innbyggerne bak lyset.

Jeg er for involvering og åpenhet. Det som er bra med å få lagt ut retningslinjer på høring, er at innbyggerne først kan gi innspill på hvordan dette skal håndteres. Dette gir gode prosesser og involvering. Etterpå er det politikerne som kan sette sitt stempel på dette. F eks kan politikerne da vedta at man kan gi løyve i to år i gangen i stedenfor hvert år.

Å ha retningslinjer som sikrer rettferdig behandling og likebehandling er ikke uvanlig. Men igjen dette er altså ikke vedtatt, det er lagt ut på høring og det var et enstemmig formannskap som la det ut på høring og ikke ordfører alene. At FrP og enkelte representanter fra Høyre, og som sitter i utvalget, vil legge skylden over på ordfører, får det være deres sak. Men igjen, jeg hadde forventet bedre av sentrale politikere.

Karianne B Bråthen,

ordfører Øksnes Kommune

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Her er Facebook-innlegget som ble lagt ut av Øksnes Frp, og som Karianne Bråthen svarer på:

I august fremmet ordfører Karianne Bråten sak i formannskapet som stenger for hytteeiernes mulighet til nødvendig motorferdsel til sine hytter. Forslaget rammer særlig hytteeiere ved Alsvåg-vannet. Dette reagerer hytteeierne på med frustrasjon og fortvilelse.

Forslaget innebærer at hytteeierne stenges ute fra regulert skogsvei som har vært tilrettelagt og benyttet i årtier. Funksjonshemmede blir i realiteten utestengt gjennom nye krav om legeerklæring og parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Forslaget medfører omfattende arbeid og kontroll av kjøreskjema i kommunen.

Uten annet formål enn mistenkeliggjøring av hytteeiers nødvendige transport. Et kostbart og overflødig byråkrati i kommunen. Øksnes FRP går imot forslaget og støtter hytteeiernes krav om retningslinjer som ivaretar retten til nødvendig transport til hyttene.