Med alle de problemer statsråden nå har på Evenes – hvorfor ikke ta en pust i bakken? Spørsmålet stilles av Eirik Skarland i denne kronikken.
Med alle de problemer statsråden nå har på Evenes – hvorfor ikke ta en pust i bakken? Spørsmålet stilles av Eirik Skarland i denne kronikken. Foto: Forsvaret

Synspunkt | Slik går det når en statsråd mister dømmekraften

Hva er det som får en statsråd og regjering til å tviholde på en beslutning som de fleste ser er feil?

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) møtte mandag Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum i en kort, men intens, debatt på TV2 – med bakgrunn i det fremlagte statsbudsjettet for 2020.

Bakke-Jensen ble helt tydelig stresset av Vedum, og det syntes som om han mistet noe av dømmekraften når han skulle argumentere for den delen av budsjettet som var avsatt til etableringen av Forsvarets nye base på Evenes.

Statsråden gjorde det rimelig klart at han hadde svært begrenset tillit til oss pensjonerte i Forsvaret, men verre blir det når han indirekte beskylder avgåtte generaler for å være kjøpt og betalt. «Du er jo finansiert av disse personene», sa Bakke-Jensen til Vedum, og viste til Harald Sunde og Bernt Brovold som var henholdsvis tidligere Forsvarssjef (FSJ) og Sjef Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), som nå er medlemmer av Senterpartiet.

Det ble heller ikke bedre da Bakke-Jensen skjøv dagens offiserer foran seg i sin argumentasjon for oppbyggingen ute på Evenes, når vi vet at brorparten ikke skjønner hensikten med flyttingen.

La meg begynne med dagens forsvarssjef. Vi er kanskje enig i utgangspunktet: En base skal kunne motstå krigens påkjenninger – det er derfor vi satser på Forsvaret.

Eirik Skarland er styremedlem i Bevar Andøya Flystasjon (BAF). Han er pensjonert oberstløytnant, og har tjenestegjort som avdelingssjef på Andøya. Han har også vært bataljonssjef i Infanteribataljonen i Brigade Nord-Norge, med beredskapsoppdrag på Evenes. Han avsluttet tjenesten i Forsvaret etter mange år i Etterretningstjenesten.
Eirik Skarland er styremedlem i Bevar Andøya Flystasjon (BAF). Han er pensjonert oberstløytnant, og har tjenestegjort som avdelingssjef på Andøya. Han har også vært bataljonssjef i Infanteribataljonen i Brigade Nord-Norge, med beredskapsoppdrag på Evenes. Han avsluttet tjenesten i Forsvaret etter mange år i Etterretningstjenesten. Foto: Innsendt

Statsråden viste konsekvent og ustanselig til forsvarssjefens fagmilitære råd. Jeg finner ikke med ett ord at dagens forsvarssjef har gitt et fagmilitært råd med hensyn til flyttingen av MPAene til Evenes. 25. januar 2018 uttalte han følgende til avisen Fremover:«Jeg er tilfreds med å være på Evenes med alt det som er av luftaktivitet i nord. Jeg trenger ikke mer enn en base i fredstid. Jeg har ikke råd til å drifte mer enn en basen fredstid». Merk at han snakke rom en «fredsbase» som ble lansert av dere politikere for noen år tilbake på Ørlandet.

Selv har jeg utfordret forsvarssjefen på hva han trenger i krig. Både han og nåværende sjef FOH er klare på at Evenes alene ikke holder. Sjef FOH uttalte at han ikke har råd til å avgi noe ute på Andøya.

I FMR, som han henviste til, og som er grunnlaget for inneværende LTP, står det ikke et ord om at MPAene skal til Evenes. Derimot omtaler han små lette fly uten ASW-kapasitet (Anti Submarine Warfare), samt droner og satelitter som selvfølgelig kunne innpasses på Evenes. Riktignok skisserte den samfunnsøkonomiske analysen som var grunnlaget for vedtaket om flyttingen (PWC-rapporten) MPAer, men ikke ett ord om at det var P-8. Det kom i etterkant av beslutningen.

Hva er det jeg og mange andre har oversett?

Vi skriver nå snart år 2020, og i 2021 er det et nytt stortingsvalg. Jeg registrerer at i en av meningsmålingene for september (Norstat) har Senterpartiet alene flere mandater enn partiet Høyre på Stortinget. Det sier vel noe om hvilke muligheter dagens regjering har for å få fornyet tillit, skulle jeg tro. Så hvorfor er det så viktig for statsråden å haste gjennom dette vedtaket, som forøvrig høyst sannsynlig er tuftet på feilaktige premisser hvis Andøya i en eller annen form skal videreføres? I det politiske vokabular heter det vel å «feilinformere Stortinget»?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Med alle de problemer statsråden nå har på Evenes – hvorfor ikke ta en pust i bakken, vel vitende om at innfasingen av P-8 uansett blir på Andøya? Hvorfor denne hasten inn i det ukjente som statsråden ikke aner rekkevidden av? For svært mange er dette helt uforståelig. I statsbudsjettet som ble fremlagt mandag avsettes det nær to milliarder kroner til en hangar de ikke vet hvor skal stå. Hvorfor ikke avvente når flyene som skal ankomme i 2022 allerede opererer ut fra Andøya, riktignok med amerikanske kjennetegn.

Husk en ting til: Dette er ikke noe opprør blant befolkningen ute på Andenes alene. Av de nesten 30.000 medlemmene i gruppen som jobber for å videreføre Andøya flystasjon utgjør de 4 prosent. Dette er en landsomfattende og gryende motstand som flere og flere blir opptatt av. Denne sentraliseringstanken med å plassere den militære flyparken inn på en minst mulig areal på Evenes er uforklarlig blant de fleste forsvarsinteresserte. At panikken og stressfaktoren som vi så mandag nå gjør utslag hos ministeren, kan kanskje forklares i de problemer politi- og regionreformene nå har kommet inn i.

Tenk hvor mye som hadde blitt løst dersom regjeringen nå hadde tatt en pustepause før de går inn i juridisk bindende kontrakter på Evenes, som de nå legger opp til. Basen på Andøya har vært operativ de siste 62 årene, P-8 operer fra øya i dag, og Etterretningstjenesten blir uansett liggende der. Kompetansen har de også på Andøya.

Hva er det som får en statsråd og regjering til å tviholde på en beslutning som de fleste ser er feil?

Vi undres!

Eirik Skarland,

Ålesund

Styremedlem Bevar Andøya Flystasjon