Yngve Hansen (Ap) så liten vits i å sende saka innom teknisk hovedutvalg. – Det vil bare forsinke saka, sa han.
Yngve Hansen (Ap) så liten vits i å sende saka innom teknisk hovedutvalg. – Det vil bare forsinke saka, sa han. Foto: Sverre Idar Lakså

Synspunkt | Svar på åpent brev fra Gårdsforeningen Vornes Vel

Yngve Hansen i Øksnes Ap svarer Vornes Vel.

1) Kan vi påregne at kommunestyrets vedtak om å framføre ny vei til Vorneset via Thorstein Reinholdtsens vil bli fulgt opp av deres parti etter høstens valg, eller ønsker deres parti å reversere vedtaket og arbeide for et eget forslag om å endre trasevalget til Halvar Rasmussens vei?

Øksnes Arbeiderparti har vært tydelige på, og har programfestet at vi skal realisere vei via Thorstein Reinholdtsens vei.

2) Vil deres parti støtte planene om pub i havneinnløpet dersom dette er til hinder for ny vei etter vedtatte trase Thorstein Reinholdtsens vei?

Øksnes Arbeiderparti har ikke noen ønske om å legge hindringer for næringslivet, men i en situasjon hvor en slik etablering vil gå ut over innbyggerne og skolebarna især sin trafikksikkerhet samt være i strid med kommunestyret sitt vedtak, kan vi ikke støtte planene om pub. Når det er sagt så har vi ikke gode nok detaljkunnskaper, og håper det er er mulig å få til en løsning for realisering av pub-planene som ikke er til hinder for realisering av trasé langs Thorstein Reinholdtsens vei.

3)Ny veiforbindelse via Torstein Reinholdsens vei til Sandvikdalen og videre til Vornes har vært under planlegging siden 1975. Kan vi stole på at deres parti vil arbeide målbevist for å få realisert veiutbyggingen i kommunestyreperioden 2019-2023?

Ja. Øksnes Arbeiderparti har som sagt programfestet å realisere denne. Vi har også lagt inn bevilgninger til dette i økonomiplanen som vi fikk vedtatt sammen med SV og uavhengige representanter i desember. Vi har ingen planer om å reversere disse bevilgningene. Tiden er overmoden for å få realisert veien, og vi er glade for at arbeidet endelig er begynt.

Yngve Hansen

leder, Øksnes Arbeiderparti