Kamilla Fossem er blant de som samler til demonstrasjon for de videregående skolene lørdag.
Kamilla Fossem er blant de som samler til demonstrasjon for de videregående skolene lørdag. Foto: Håvard S. Mækelæ

– Ta gjerne med grytelokk, kjevle, høtt, ljå, bandykølla, frisørsaks: Demonstrasjon mot VGS-kutt

SORTLAND: Kamilla Fossem og flere andre samler til demonstrasjon lørdag.

Sist uke ble det kjent at fylkeskommunen vurderer å legge ned flere førsteklasser og linjer rundt om i fylket, på grunn av mindre penger fra staten og færre elever. Kandidatene for nedlegging inkluderer blant andre idrettsfag på Sortland, naturbruk på enten Kleiva, Gravdal eller Myre, TIP i Andøy og matfag i Myre og Hadsel. De foreslåtte endringene inkluderer også oppstart av et par nye linjer, og skal spare penger samtidig som fylkeskommunen sørger for fullere klasser enn i dag.

Kuttforslagene har ført til protester flere steder rundt om, og på Sortland vil motstanderne gjøre seg ekstra synlige på lørdag.

– Dette er en sak med potensielt store konsekvenser for ungdommen både når det gjelder valg av studie og studiested. Det kan også gå ut over de ansatte på de videregående skolene, sier Kamilla Fossem til Bladet Vesterålen.

Hun har også sendt ut en pressemelding, der hun nevner flere som stiller med appell. Så langt inkluderer lista Christine Meisterlin, Halvar Ellingsen og Karianne Bråthen.

– Det jobbes med å få flere. Det vil være åpen mikrofon for andre. Ta gjerne med egenproduserte plakater, grytelokk, kjevle, høtt, ljå, bandykølla, frisørsaks, med mer. Vi er håndverker- og fagarbeider-geriljaen! La oss høres, oppfordrer hun i pressemeldingen.

Og det er ikke bare Sortland eller Vesterålen Fossem ønsker å støtte.

– Dette gjelder alle i fylket, ikke bare Sortland og idrettslinja. Det kan kanskje bli en større kamp. Dette er jo en type nedbygging av fylket. Det prates om at folketallene går ned, og det er lite fullføring på den videregående skolen. Da hjelper det ikke at tilbudene blir færre og lengre unna, mener hun.

Fossem er aktiv politiker i Rødt i Sortland, men hun ønsker å først og fremst stille som bekymret vesteråling i denne aksjonen.