Tufter av langhus på Gisløy.
Tufter av langhus på Gisløy.

Tar tak i kulturminneplanen i Øksnes

Øksnes kommune har laget en meget god kulturminneplan for vår kommune. Det er ikke alle kommuner som er kommet så langt i planleggingen og den utarbeide plan for Øksnes har vakt oppsikt i Nordland, skriver Øksnes Historielag i ei pressemelding.

– Så nu er vi kommet så langt at vi skal gjennomføre planen, ved å få registrert de kulturminnene som er funnet til nå i Øksnes. Ikke bare på papiret, men også ta vare på disse og verne de, sier leder i Øksnes Historielag, Odd Lillejord i ei pressemelding.

– Det er i dag en rekke kulturminner som er registrert i kommunen, men vi vet at det er plasser som ikke er undersøkt. I dag er en av folketrimmen å gå ute i skog og mark, men vet vi og ser vi at her er det tegn i naturen etter bosetning og virke fra gammel tid tilbake.

– Dette ønsker ØH å gjøre noe med, ved å ha kurs og vandringer hvor vi lærer å legge merke til formasjoner som kan være tufter fra jernalder og vikingetid. I Øksnes finnes det og mange tegn av bosetning av samer. På noen av de registrerte områder er det satt opp tavler med litt info om området med historikk, bilder og kart. Disse tavlene varer ikke evig – skrift, bilder og kart falmer og blir uleselig. – Løsningen er «stolpemerking» med Qk-koordinering. Disse kan settes opp mange steder der kulturminnene finnes. Ved å få opp en «app» på mobilen eller nettbrett kan du få en masse info med historikk med kart og bilder over området. Dette vil koste penger og både sentralt, fylke og lokalt støtter opp om dette, hvor vi kan søke midler til.

– Som nevnt vil Øksnes Historielag prøve å avholde et kurs og en vandring i september, i Lifjorden. På denne vandringen vil professor Reidar Bertelsen være, og med seg får han kjentfolk som Halvard Toften og Arnold Rødsand. Reidar Bertelsen har sagt seg villig til å hjelpe ØH, når han er i Øksnes. Til fremtidige møter, kurs og vandringer vil Kystlaget, speiderne, turlag og andre som ferdes i skog og mark, bli invitert.

– Dette er en spennende tanke og får vi dette til, så tar vi vare på og informere bedre om Kulturminner i Øksnes, avslutter Lillejord.