The Whale Foto: Innsendt

The Whale får bygge, kulturminner må vike

ANDØY: Nordland fylkeskommune gir tillatelse til at The Whale bygges, sjøl om tiltaket er i konflikt med kulturminner.

Fylkesråd for kultur, klima og miljø Kirsti Saxi har besluttet at søknaden fra The Whale om å få dispensasjon fra kulturminneloven innvilges. Dette betyr at arbeidet med The Whale kan fortsette framover.

Les også
The Whale: Funnene vil gi enda rikere opplevelse

Det har vært usikkerhet om prosjektet i Andøy etter at det ble funnet kulturminner på tomta der signalbygget er tenkt oppført. Satsinga er ventet å få stor betydning for reiselivet i kommunen, og har vært etterlengtet i ei tid da befolkningstallet faller dramatisk.

Les også
Snart er høringsfristen over: Skjebneuke for The Whale

Fylkesråden sier at utbyggingen berører en større del automatisk fredete gårdshaugen på Andenes, og en vesentlig del av denne vil gjennom utbyggingen gå tapt. Gårdshaugen er et kulturminne som har en stor vitenskapelig verdi, sannsynligvis knyttet til den tidligste bosetningen i Andenes. Fylkesråden mener at det er beklagelig at kulturminner går tapt som følge av utbygging, men at konsekvensene må avveies opp mot tiltakets intensjon og samfunnsmessige betydning.

Les også
Storsatsinga var på alles lepper – slik blir The Whale på innsida

– Det har vært viktig å få grundig vurdert om det i dette tilfellet kan gis dispensasjon fra kulturminneloven slik at utbyggingen kan gjennomføres. Som en del av saken har vi derfor innhentet råd fra Norges arktiske universitetsmuseum, og de har anbefalt at det i dette tilfellet gis dispensasjon fra kulturminneloven, heter det i ei pressemelding fra Nordland fylkeskommune.

– Samlet sett har fylkesråden konkludert med at prosjektet har så stor samfunnsmessig betydning at det kan gis dispensasjon fra kulturminneloven. Samtidig er det viktig å sikre mest mulig kunnskap om kulturminnene gjennom arkeologiske undersøkelser, og det er derfor blitt satt vilkår om dette.

Les også
The Whale setter allerede dagsorden

– Arbeidet med prosjektet har vært preget av gjensidig forståelse for de ulike interessene som er i saken, og en konstruktiv dialog mellom utbygger, Andøy kommune og fylkeskommunen. Dette har medført at planene er bearbeidet, slik at tapet av fredete kulturminner er redusert. Dette betyr også at omkostningene for de arkeologiske undersøkelsene som må gjennomføres før utbyggingen kan starte, er kraftig redusert. Disse var tidligere beregnet til omtrent 23 millioner kroner. Det er viktig å understreke at det er Riksantikvaren som, på et senere tidspunkt, vil fastsette omfang og endelig budsjett for de arkeologiske undersøkelsene, men fylkesråden forventer at kostnaden nå er redusert med minst 10 millioner kroner.

Fylkesråd Kirsti Saxi avslutter med å si at hun er glad for at fylkeskommunen i denne saken kunne imøtekomme tiltakshavers ønske, og håper at dette betyr at arbeidet med The Whale er kommet et langt skritt videre.

Les også
Millionstøtte til The Whale
Les også
Kronprinsen om The Whale-tomta: – Det er jo verdens fineste natur