Optimister: Styreleder Benn Eidissen i The Whale og Andøy-ordfører Knut Nordmo (Sp) er sterke i troen på reiselivssatsinga. Foto: Tuva Grimsgaard / Andøy kommune

The Whale møtte statsministeren

ANDØY: Mandag ettermiddag fikk The Whale presentere prestisjeprosjektet på Andenes i et digitalt møte med statsminister Erna Solberg (H).

– Jeg opplevde det som et godt møte. Statsministeren fikk presentert prosjektet allerede da hun besøkte Andøy i april 2019, og nå fikk vi oppdatert henne på alt som har skjedd siden da. Vi har ambisjoner om åpning allerede sommeren 2023, og er glad for at statsministeren prioriterte dette møtet, sier Benn Eidissen, styreleder i The Whale, i ei pressemelding.

I tillegg til styreleder Eidissen, deltok ordfører i Andøy, Knut Nordmo, daglig leder i The Whale Børre Berglund, og marinbiologen som hadde ideen til nysatsinga, Camilla Ilmoni.

Lederen i Nordland Høyre, Ole Hjartøy, og Nordland Høyres førstekandidat til stortingsvalget i 2021, Bård-Ludvig Thorheim, deltok også i det digitale møtet.

Ordføreren var den første fra Andøy-delegasjonen som hadde ordet. Nordmo la vekt på at The Whale er viktig for Lofoten og Vesterålen, landsdelen og for reiselivsnæringen i Norge. Samt at attraksjonens tydelige fokus på livet i havet gir The Whale et internasjonalt format.

Arkitekturen til The Whale, utformet av danske Dorthe Mandrup, har allerede vakt oppsikt over hele verden. Storsatsingen har fyldig omtale i Lonely Planet, Forbes, Daily Mail og The Mirror. Foto: Bergen Foto: Illustrasjon: MIR

Benn Eidissen presenterte de største private eiere i The Whale – A.H. Holding AS, Norlandia Holding AS og Eidissen Consult AS for statsministeren.

– The Whale er også et stedsutviklingsprosjekt, og en attraksjon som vil gi 55 millioner kroner i lokale ringvirkninger. Alle vi som er eiere er fra, eller har røtter, i Andøy og regionen. Vi ønsker å bidra med penger, kompetanse og arbeid for at The Whale skal bli en virkelighet, sa Eidissen i møtet.

Det viktigste formålet med The Whale er å bringe flere mennesker i kontakt med havet, kvalene og ny kunnskap.

– Vi er inne i havets tiår, og The Whale skal bidra til at vi når bærekraftsmålene. Kvaler er vanvittig spennende, helt på egne premisser, men de er også mektige ambassadører for havmiljøet. Vi tror at gjennom sterke opplevelser i møtet med kval, kan The Whale utfordre folk på egne holdninger til bærekraft og inspirerer besøkende til å lære mer om, og ta vare på, livet i havet, sa Camilla Ilmoni i møtet.

– Erna Solberg hadde mange spørsmål til oss. Hun er opptatt av livet i havet, og fulgte nøye med på filmen vi hadde laget til henne. Jonathan Gordon, en av verdens ledene eksperter på spermhvallyd ved universitetet i St. Andreas, medvirket, legger Ilmoni til.

Øvrige bidragsytere i filmen var Trine Horn, sjef hos Restaurant Arresten som representerer næringslivet i Andøy, Masaka Takayanago, Norges-ansvarlig i Europas største innkommende turoperatør, Tumlare, Bente B. Holm, reiselivssjefen i Innovasjon Norge og den aller første The Whale-ambassadøren, Elliot Meier (8 år) fra Sigerfjord. Musikken i filmen var utdrag av komposisjonen av Jan Gunnar Hoff, der han spiller sammen med kval-lyder. God Strek står, sammen med Camilla Ilmoni, bak filmen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– 78 millioner kroner fra private er på plass. Det samme er 15 millioner kroner fra Andøy kommune. Neste trinn er det regionale nivået; Nordland fylkeskommune. Vi har søkt fylket om 55 millioner. Endelig vedtak vil skje på fylkestinget 14. – 16. juni – basert på innstilling fra fylkesrådet som vil foreligge senest 25. mai, sier Benn Eidissen.

Besøkte Andøy: Erna Solberg besøkte Andøy, og fikk informasjon om The Whale, allerede i april 2019. Foto: Fredrik Sørensen