Ku: Melkeku på bås. Foto: Bo Mathisen/Tine

Tine med forventet nedgang i 2019

Tine Gruppa hadde i 2019 en nedgang i resultatet på 348 millioner kroner sammenlignet med året før. Likevel kan produsentene vente ei etterbetaling på 43 øre per liter levert melk i 2019.

Styret i Tine innstiller overfor årsmøtet en etterbetaling på 43 øre per liter levert melk i 2019. Dette er 14 øre per liter lavere enn etterbetalingen for 2018. På tross av betydelige kostnadsbesparelser og vekst innenfor smakssatt melk og ost, er likevel resultatet fra fjoråret, 348 millioner svakere enn året før.

I 2019 endte salgsinntektene på 23.381 millioner kroner, en vekst på 3,6 prosent fra 2018 (vekst på 2,7 prosent justert for endring i valutakurser). Driftsresultatet til Tine Gruppa endte på 1.189 millioner kroner.

– Da jeg startet i Tine i begynnelsen av 2019 var jeg gitt et veldig tydelig oppdrag fra styret som hadde ansatt meg. Det var å få hele organisasjonen til å brette opp ermene og snu hver stein for å se på hvordan vi kunne effektivisere driften og skape vekst. Gjennom 2019 har vi klart å ta ut over 300 millioner i kostnadsbesparelser og vi satser tungt på de store kjernekategoriene.

– Det er ikke gjort på ett år å snu utviklingen fundamentalt rundt, men jeg har klokkertro på strategien. Samtidig vil jeg gi honnør til organisasjonen som virkelig har snudd opp ned på så mange steiner på kort tid. Både økt import, tøffere konkurranse og endrede kostholdsvaner representerer utfordringer, men hele organisasjonen, sammen med styret og eierne, går inn i 2020 med selvtillit og tro på at vi beveger oss i riktig retning, sier konsernsjef Gunnar Hovland.

Ny strategi for Tine ble vedtatt sommeren 2019, og i august startet arbeidet for alvor. Strategien innebærer å kutte minst 400 årsverk og en rekke planer for å effektivisere driften. Omtrent 170 av disse årsverkene er allerede tatt ut i Tine SA, og denne prosessen fortsetter i 2020. En del av dette arbeidet kommer også til uttrykk i strukturutredningene som ble vedtatt i denne ukens styremøte, hvor framtiden til flere av Tines anlegg skal vurderes.

NRK melder at Tine vurderer å legge ned meieriene i Alta, Tana og på Sem utenfor Tønsberg. Da står 149 arbeidsplasser i fare. De neste åtte-tolv ukene skal Tine utrede fremtiden til de tre anleggene.