Lasting på Melbu Fryselager.
Lasting på Melbu Fryselager. Foto: Øystein Rysst

Truet med ISPS-stopp

HADSEL: Melbu Fryselager AS ble truet med midlertidig stopp i å kunne ta imot internasjonale fartøy ved havna si, etter at Kystverket inspiserte anlegget i vår. Det melder Vesterålen Online.

Ifølgenettavisa fant Kystverket tre kritiske forhold som måtte rettes opp innen 20. juni.

– Dersom Kystverket ikke har mottatt skriftlig tilbakemelding om at påleggene er oppfylt innen fastsatt frist, kan Kystverket midlertidig forby at havneanlegget betjener skip i internasjonal fart, skrev Kystverket ifølge VOL.

Styreleder Endre Kristiansen sier til nettavisa at selskapet har gjort to endringer, og at prosedyrene etter dette henger sammen med etablert praksis.

Hvilke forhold Kystverket reagerte på, er unntatt offentlighet.