Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) unnlot å svare på spørsmål om innfasing av de nye maritime patruljeflyene, etter å ha fått direkte spørsmål om dette av Liv Signe Navarsete (Sp) i Stortingets muntlige spørretime onsdag. (Arkiv
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) unnlot å svare på spørsmål om innfasing av de nye maritime patruljeflyene, etter å ha fått direkte spørsmål om dette av Liv Signe Navarsete (Sp) i Stortingets muntlige spørretime onsdag. (Arkiv Foto: Sunniva Bornøy

Unnlot å svare om innfasing – men bekreftet at Evenes-kostnadene har økt

ANDØY: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen bekreftet onsdag at prisen for å flytte hovedbasen for maritime patruljefly (MPA) fra Andøya til Evenes har økt. – Men vi er innafor usikkerhetsrammene som vi la da vi gikk for dette prosjektet, sa han. Spørsmål om innfasing av de nye patruljeflyene ville han derimot ikke svare på.

Som Bladet Vesterålen omtalte i forrige uke, verserer det rykter om at innfasingen av de nye maritime patruljeflyene kan bli lagt til Andøya, grunnet forsinkelser i arbeidet med å bygge opp nye Evenes flystasjon.

I den muntlige spørretimen i Stortinget onsdag stilte forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H). Han fikk spørsmål om innfasing av P-8 Poseidon av forsvarspolitisk talskvinne i Senterpartiet, Liv Signe Navarsete.

– Vil statsråden følge opp rådet frå KS1 (ekstern kvalitetssikring av konseptvalgutredning) om å se etter alternative flystasjoner for innfasing av P-8, og er Andøya en aktuell flystasjon i så måte? spurte Navarsete – som også viste til at det er mange kostnader i forbindelse med Evenes-utbygginga som man ikke vet noe om i dag. Blant annet økt mengde utslipp ved økt aktivitet på Evenes lufthavn.

Svarte ikke

Bakke-Jensen unnlot å svare på spørsmålet om innfasing. Han tok derimot for seg økonomien i MPA-flyttinga.

– Da KS1 kom var den tydelig på at vi er innafor beregningene som er gjort. Hvis vi skal følge Navarsetes resonnement, må vi sette alle tall i en tidlig prosjektfase som et fasitsvar. De er jo ikke det. Når staten investerer, så fungerer det slik at vi setter en sum, og så har vi en usikkerhetsfaktor rundt der. Når det kommer mer kunnskap til prosjektet, så kommer man nærmere og nærmere sannheten, om hva det vil koste. Det kan komme økte kostnader, og det har det gjort her, men vi er innafor de usikkerhetsrammene som vi la da vi gikk for dette prosjektet. Det er ingenting i tallene som er kommet fram nå som tilsier at ikke avgjørelsen som er tatt er riktig, sa Bakke-Jensen.

Senterpartiets Liv Signe Navarsete stilte flere spørsmål om flyttinga av MPA-basen fra Andøya til Evenes i Stortingets muntlige spørretime onsdag. (Arkivfoto; Sunniva Bornøy)
Senterpartiets Liv Signe Navarsete stilte flere spørsmål om flyttinga av MPA-basen fra Andøya til Evenes i Stortingets muntlige spørretime onsdag. (Arkivfoto; Sunniva Bornøy)

– Det vil bli billigere å drifte én base enn to, slo Bakke-Jensen fast.

– Sprenger ikke grensene

Han viste til et svar på Navarsetes innledende spørsmål i spørretimen, som tok for seg økonomien i MPA-flyttinga.

Noen minutter tidligere hadde Navarsete stilt følgende spørsmål:

– I møte mellom Forsvarsdepartementet, tillitsvalgte i Forsvaret og politikere i Andøy sommeren 2018 ble kostnad for MPA på Evenes anslått til 1,083 milliarder kroner. Senhøsten 2018 sa Ingvild Melvær Hansen, fagsjef i Finansdepartementet, at prosjektet rundt MPA på Evenes lå på om lag 1,4 milliarder kroner. I investeringsproposisjonen ber regjerigna nå om 1,8 milliarder kroner til etablering av MPA på Evenes. Kan statsråden garantere at det ikke blir ytterligere økning av kostnadene for etablering av MPA på Evenes?

Bakke-Jensen svarte følgende:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Arbeidet med å bygge opp Evenes til QRA- og MPA-base er i rute i henhold til beslutningene vi har gjort i Stortinget. Det er slik at vi har et kostnadsoverslag for MPA, og ett for QRA, altså kampflyene. Så har vi én del som er felles, for vi bygger jo opp en base også. Vi har et overslag, med ei usikkerhetsberegning, og har tidligere sagt at vi kan komme opp i totalt 4,34 milliarder kroner for begge prosjektene.

– Prosjektet er kommet så langt at den statlige reguleringsplanen nå er i kommunal- og moderniseringsdepartementet. Den vil sette mer presise krav til støy, utslipp og hvilke kompenserende tiltak som må gjøres i prosjektet her. Vi har ingen indikasjoner hittil på at vi vil sprenge grensene vi har satt for prosjektene QRA og MPA på Evenes, sa Bakke Jensen.

Stilte oppfølgingsspørsmål

Navarsete uttrykte at hun ikke var komfortabel med svaret fra statsråden, og stilte oppfølgingsspørsmål.

– Kan statsråden svare på hvor stor merkostnadsdifferansen mellom alternativet regjeringa og Arbeiderpartiet har gått for på Evenes og delt løsning til syvende og sist til være – når kostnadene for etablering av MPA på Evenes tilsynelatende øker med 400 millioner kroner i kvartalet? spurte hun.

Bakke-Jensen hadde følgende å si:

– Da valget om å gå for ei løsning med både QRA og MPA på Evenes ble tatt, lå mange regnestykker til grunn. Ett var at det er 200 millioner kroner billigere i året å drifte én base, kontra to. I ettertid er det kommet behov for luftvern. Investerings- og driftskostnadene på en base blir enda billigere – det vil si at det blir enda større besparelser ved å drifte én kontra to baser, fordi vi da ville måttet ha luftvern også på Andøya, sa Bakke-Jensen.

– Så er regnestykkene vi har lagt fram gjennom perioden innafor usikkerhetsrammene vi har lagt til grunn. Når det kommer mer kunnskap vil det også komme tydeligere hva slags kostnader vi snakker om. Men innafor usikkerhetsrammene som er lagt for prosjektene, så er vi enda på trygg grunn, slo han fast.

– Ikke betryggende

Navarsete gjentok at statsrådens svar ikke var betryggende. Hun stilte så spørsmål om avtalen mellom Forsvaret og Avinor nå er i havn. Avinor har ansvar for den sivile luftfarten på Evenes.

– Avinor er frustrert, og får ikke avklart viktige spørsmål. Ikke minst hvordan store kostnader skal fordeles, sa Sp-politikeren.

Bakke-Jensen sa at dette var et godt spørsmål. Han viste til at den statlige reguleringsplanen for Evenes nå er til behandling i kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Denne planen vil sette grenser for støy, utslipp og aktivitet. Det igjen vil legge grunnlag for en samarbeidsavtale mellom Forsvarsbygg og Avinor, og man vil da fordele kostnadene i henhold til aktiviteten som skal være der, sa Bakke-Jensen.

– Det er oppsiktsvekkende at Senterpartiet mener at vi skal skrive en avtale i forkant. Vi vil vite krav til støy, utslipp og aktivitet – og det blir regulert nå. Vi får tilført kunnskap. Så skal Avinor og Forsvarsbygg sette seg ned. Det har vært forutsetningen hele tiden, sa Bakke-Jensen.