Vellykket testperiode: – Så langt har vi fått alle svarene vi ønsket oss, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon AS. Foto: Andfjord Salmon

Utenlandsk investor skyter inn 170 millioner i prestisjeprosjekt på Andøya

En portugisisk gigant blir eier av 10 prosent i Andfjord Salmon.

Det Portugal-baserte internasjonale matvarekonsernet Jerónimo Martins Group investerer 173,9 millioner kroner i Andfjord Salmon gjennom en rettet emisjon.‍ Det skriver Andfjord Salmon selv på sin nettside.

Det betyr at Jerónimo Martins kommer til å eie 10,1 prosent av det landbaserte lakseoppdrettsselskapet på Andøya.

– Med et utfordrende bakteppe påvirket av høyt press på havbestander og matsikkerhet, mener vi at investeringene i denne type innovativ og bærekraftig produksjon også vil fungere som en rask læringskurve med tanke på beste praksis innen akvakulturprosjekter, sier Pedro Soares dos Santos, styreleder og konsernsjef hos den nye portugisiske aksjonæren.

Administrerende direktør i Andfjord Salmon, Martin Rasmussen, er glad for å ha fått en ny, stor industriell investor i ryggen.

– Vi anser det som en fordel å ha en eier som har utstrakt kompetanse om salg, markedsføring, logistikk og distribusjon innen internasjonal matvareindustri. Forhåpentlig kan vi utnytte denne kunnskapen når vi er klar til å få laksen vår ut på markedet, sier Rasmussen.

Andfjord Salmon har som mål å utvikle verdens mest fiskevennlige og bærekraftige oppdrettsanlegg av sitt slag.

Jerónimo Martins Group investerer tungt i bærekraftig matproduksjon og -distribusjon. «CDP –Disclosure Insight Action», som vurderer 13 000 selskaper over hele verden, har rangert dem på toppnivå og inkludert selskapet på sin «A-liste» i kategoriene for klima og vannsikkerhet.

– Vi er stolt av at konsernet har identifisert Andfjord Salmons tilnærming til bærekraftig fiskeoppdrett som en god match for deres egen bærekraftige landbruksportefølje, sier Martin Rasmussen.

Avtalen sier at Andfjord Salmon skal utstede 4.144.932 nye aksjer i Andfjord Salmon gjennom en rettet emisjon, og at Jerónimo Martins Agro-Alimentar skal kjøpe dem. Generalforsamlingen i april ga styret fullmakt til å utstede nye aksjer.

Tegningskursen per nye aksje er satt til 41,495 kroner. Det vil gi et bruttoproveny på 173,9 millioner kroner, som skal brukes delvis til å finansiere Andfjord Salmons utvidelsesplaner.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Andfjord Salmon planlegger å sette ut smolt i sitt første basseng på Andøya i løpet av de nærmeste ukene.

Samtidig holder man på med sprengning og graving for de neste bassengene på Kvalnes. Andfjord Salmon har lisens til å produsere 10 000 tonn MTB med laks på Kvalnes.