Flom og oversvømmelse i Vesterålen. Frøskelandsbekken. (Arkivfoto)

Varsel om jord- og flomskredfare

Det ventes store nedbørmengder i hele Nord-Norge fra søndag kveld til tirsdag formiddag.

Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er høy. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt, skriver varsom.no

Det ventet at det vil forekomme noen skredhendelser, og enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring, skriver nettstedet.