– Det skal bli kamp mot vindmøller som fortrenger fiskerinæringa, sier fylkesfiskarlaget i Nordland.
– Det skal bli kamp mot vindmøller som fortrenger fiskerinæringa, sier fylkesfiskarlaget i Nordland. Foto: Mareno Leonhardsen

Varsler kamp mot vindmøller

Nordland fylkes fiskarlag varsler kamp mot vindmølle-anlegg til sjøs, dersom slike fortrenger fiskerinæringa.

Fylkesleder Jan Fredriksen brakte arealkonflikter på bane i åpningstalen, da han berørte oppdrettsvirksomhet, og nevnte i samme omgang havvind. Fredriksen hevdet at Fiskeridirektoratet baserer sine vurderinger på gamle og ufullstendige data. 

– Det siste som kommer opp nå er vindkraftverk til havs. Olje- og energidepartementet – ledet av en statsråd fra Nordland – som til store protester fra fiskerinæringa har foreslått å etablere vindkraftverk i store og mye brukte fiskeområder. Dette er et område nordvest av Sørøya i Finnmark samt et område kalt Utsira Nord rett vest av Haugesund.

– Når det gjelder området utenfor Sørøya har Fiskeridirektoratet frarådd etablering av vindkraft, fordi konsekvensene for fiskeri er særlig store.

– Til tross for dette, foreslår altså statsråden fra Nordland at området i nord skal åpnes for vindkraftverk! Det samme gjør han også for Utsira Nord, tross store protester fra fiskerinæringa. Begge disse områdene er så viktige for fiskerinæringa at jeg stiller meg fullstendig uforstående til et slikt forslag fra Regjeringa.

– Jeg er selvsagt for at vi skal få en størst mulig produksjon av såkalt grønn energi, men denne må da heller kunne etableres på land. Men med stor motstand fra naturvernere forsøkes vindkraftanlegg lagt til havs, i håp om at det er lettere å få aksept for det.

– Jeg kan imidlertid love at det kommer til å bli stor motstand mot slike etableringer, dersom de utgjør et hinder for fiskerinæringa, saJan Fredriksen.