Høy skjæring fra nærmeste nabo ved den nye brua over Fiskfjordelva.
Høy skjæring fra nærmeste nabo ved den nye brua over Fiskfjordelva. Foto: Stig Sørmo

Vegvesenet lover å ordne opp med høy skjæring

Nærmeste nabo til den nye Fiskfjordbrua får svært høy skjæring mot elva, men Vegvesenet har lovet å gjøre det beste ut av det.

Det forteller Stig Sørmo i aksjonskomiteen for opprusting av fylkesvei 822 til Bladet Vesterålen.

Grunneier tok kontakt

Komiteen hadde møte sist søndag etter å ha blitt kontaktet av grunneier til brua om høye og bratte skjæringer ned og ut i elva.

– Vi kontaktet Vegvesenet og fikk opplyst av prosjektingeniøren at det skal fylles opp og sikres. De har tatt mye av gårdsplassen, men skal ordne etter seg og legge på jord og så til. Brukarmene vil ha standard høyde, og all sikring skal utføres i henhold til alle krav. Det er godt å høre at Vegvesenet gjør godt oppryddings- og sikringsarbeid når de måtte ta såpass mye av eiendommen, sier Sørmo.

– Ser bra ut

Han mener prosjektet ser bra ut i det store og hele.

– Vi har fått opplyst at det går etter planen. Fundamentene er støpt, og de skal skal rekke sluttfristen 15. oktober åpning, sier han. Aksjonskomiteen vil fortsette å ta opp veistandarden med Nordland fylkeskommune for å få den prioritert.

– Vi kommer til å arbeide for å få reasfaltert, om ikke annet fra Vangpollen, understreker Sørmo.