Veier, oppdretts-vekst og Silicon Valley

Artikkelen er over 3 år gammel

Utenriksminister Børge Brende (H) trekker fram romforskningsmiljøet på Andøya som et norsk Silicon Valley. I sin første tale i Nord-Norge lovet han veiutbygging og flere oppdrettskonsesjoner.

DEL

Det kom fram i innlegget han holdt på Universitetet i Tromsø mandag. Her slo han fast at nordområdene er Norges viktigste internasjonale sak.

Nå vil han gå fra ord til handling i nordområdepolitikken.

– Ambisjonen må være at nordområdene blir en av de mest innovative og kunnskapsbaserte vekst-regionene globalt. Og det er mulig. Romfarten er et eksempel på verdensledende teknologi og forskning i nord. Klyngedannelsen innen romforskning på Svalbard, i Tromsø, i Narvik og på Andøya er Norges svar på Silicon Valley.

Kapital

– Utviklingen er viktig for landsdelen, Norge og Norges plass i verden. I nord er det fisk, olje, gass, mineraler, turisme og kunnskap, ramset han opp.

Brende beskriver tilgang til kapital som avgjørende for å få etablert nye bedrifter i Nord-Norge.

– Et nytt såkornfond i Nord-Norge er ønskelig, sa han.

Regjeringa vil også prioritere oppgradering av E6 gjennom hele landsdelen og utbedring av kaianlegg og havner for å legge til rette for næringsutvikling.

Verdier

Statsråden viste til at Nord-Norge står for omtrent 30 prosent av sjømatnæringas nasjonale verdiskaping og har hatt en årlig vekst på over 20 prosent siden 2004.

Her nevnte han at flere konsesjoner og fornuftig ressursforvaltning skal gi grunnlag for større verdiskaping og vekst.

Brende nevnte også lønnsomme mineralverdier for 1.400 milliarder kroner, der det meste ligger i nord.

Planprosessene for utnyttelse av mineraler skal bli enklere.

– Nord-Norge tiltrekker seg stadig nye turister. Nord-Norge oppnådde en vekst i utenlandske gjestedøgn fra 2000 til 2012 på hele 19 prosent. Veksten er mer enn dobbelt så stor som i resten av landet, sa utenriksministeren.

Han trakk også fram verdens nordligste LNG-anlegg i Hammerfest, nye petroleumsfunn og økt letevirksomhet i Barentshavet, og vekst i leverandørindustrien til offshore.

Kunnskap

– Dette er bare noen av mange eksempler på mulighetene i nord. Regjeringens oppgave er å legge til rette slik at vi kan gripe de enorme mulighetene i nord, konkluderte Børge Brende.

Utenriksministeren trakk fram kunnskap som en hovedsatsing for å styrke norsk konkurransekraft.

– Vi har stort behov for fagutdannet arbeidskraft, og yrkesfagene må styrkes på sine egne premisser, sa han videre.

Brende gjentok også at en miljøbase og oljevernbase i Vesterålen og Lofoten skal styrke beredskapen i sårbare områder langs kysten.

Artikkeltags