Det gis god informasjon om hva som skjer på Målneset før man kommer dit. Her ved Gåra-krysset i Kvæfjord. Det røde krysset gjelder ventelig bare for ferietiden.
Det gis god informasjon om hva som skjer på Målneset før man kommer dit. Her ved Gåra-krysset i Kvæfjord. Det røde krysset gjelder ventelig bare for ferietiden. Foto: Atle Trondsen

Veiutbedring ved Målneset starter opp igjen

Veiutbedring på gang

Snart vil det bli atskillig tryggere å passere Målneset. For nå har Staten veivesen satt i gang med utbedring av den rasutsatte strekningen. Allerede 4. mai i år var de i gang med arbeidet. Arbeidet har gått sin gang til 28. juni, da det ble feriestopp. I dag, 22. juli starter arbeidet opp igjen. Ifølge Statens Vegvesens hjemmeside skal arbeidet pågå fram til den 1.oktober.

Trafikkrestriksjoner

Det er gitt god informasjon om hvordan bilistene skal forholde seg når de passerer gjennom anleggsstedet. Blant annet ved store skilt ved Bergseng bru i Harstad og ved Gåra-krysset i Kvæfjord. På skiltene opplyses det at veien stenges mellom kl. 07.00 og kl. 19.00, men slik at trafikken kan passere i ti minutter i timen, eksempelvis 0730 til 0740, 0830 til 0840 og så videre. I ferietiden har ikke disse restriksjonene vært aktuelle, men mandag 22. juli er det på´an igjen.