Over 20 meter av moloen i Steinesjøen ble borte i vinter.
Over 20 meter av moloen i Steinesjøen ble borte i vinter. Foto: Bjørnar Hansen

Venter Steinesjøen-molo blir reparert til vinterfisket

BØ: Moloen ved Steinesjøen blir reparert i år, fortalte Bø-ordfører Sture Pedersen kommunetyret i Bø, etter kontakt med departement, Kystverket og politikere.

Redegjørelsen kom som svar på skriftlig spørsmål fra representanten Tor Andersen (Sp), som viste til at moloen forliste i vinter.

– Resultatet er at det ved ugunstige værforhold vil skape problemer for fiskeflåten som bruker havna, sa Andersen, og spurte hva som er gjort eller gjøres for at moloen snarest mulig blir rehabilitert.

– Er på ballen

– Jeg har jobbet mye med denne saka fra første dag, sa ordføreren:

– Kontakten har vært god mot departementet, Kystverket og politikere i Samferdselskomitéen. Han la til at fiskeriministeren personlig har understeket behovet for å få reparert havna.

– Midler til reparasjon og rehabilitering ventes å komme på plass i revidert nasjonalbudsjett 14. mai. Anbud er gjort klart, og reparasjon ventes utført i sommer/høst i år.

– Så litt muntert sagt: Når fritidsfisker Tor Andersen skal drive sitt fritidsfiske neste sesong, skal moloen være klar, slik at han kan seile trygt inn i Steinesjøen.

{{imageLeft}}

Kritisk

Spørsmålsstiller Andersen takket for svaret, og syntes det er positivt, samtidig som han sa seg kritisk til at statsråden ikke sørger for å tilføre ekstraordinære midler til reparasjon, men lar den forliste moloen konkurrere med andre gode havneprosjekt.

Ordføreren la til at reparasjonen i Steinesjøen kan bli det siste prosjektet som nåværende Kystverket har ansvar for i Nordland, siden ansvaret for havner skal overføres til fylkeskommunene etter årsskiftet.

– Så får vi se om det ligger midler til Steinesjøen, når revidert budsjett blir lagt fram. Jeg regner med det, sier ordfører Sture Pedersen.