Opprettes: Restaurant og matfag er ønsket opprettet i Vesterålen. (Illustrasjonsfoto) Foto: Tor Johannes Jensen

Vesterålen kan få restaurant- og matfag

– Vi ønsker at det opprettes Restaurant- og matfag i Vesterålen fra og med skoleåret 2022, sier fylkesråd for kompetanse, Hild Marit Olsen (Ap).

Posisjonspartiene i utdanningskomiteen er enige når ny fireårig struktur skal legges for videregående utdanning i Nordland, og sier de vil opprette et tilbud i restaurant- og matfag ved Hadsel videregående skole fra skoleåret 2022.

Håper på enstemmig fylkesting

Utdanningskomiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet har snekret sammen løsningen som det nå er enighet om. Senterpartiets representant, Britt Kristoffersen, er svært fornøyd med at restaurant og matfag skal opp og gå i Vesterålen.

-Jeg håper at et enstemmig fylkesting kan støtte dette. Vi oppfatter det som svært viktig for denne regionen å kunne tilby dette faget, sier Kristoffersen.

Torset er fornøyd

– Jeg er svært fornøyd med at det nå blir en ordinær utlysning av Restaurant- og Matfag i Vesterålen senest i 2022. Hvis rekruttering og lærlingeplasser er på plass før den tid, kan det bli ordinær utlysning allerede til neste å, sier Christian Torset i en pressemelding.

– Det er spesielt viktig å få tilbake dette tilbudet med den utviklingen vi ser i regionen. Vi kan forvente en 40 prosent økning i overnattingsplasser, med nye hotell både på Sortland og Stokmarknes, og flere andre tilbud. I tillegg til bredden i reiselivet, har vi også fått tilbud som for eksempel Kvitnes Gård, der Halvar Ellingsen leverer matkomposisjoner i absolutte nasjonale toppklasse. I en slik situasjon er det absolutt nødvendig at vi sikrer rekruttering og ettervekst slik at næringene kan fortsette å vokse og utvikle seg.

Han sier at posisjonen på fylket jobber steinhardt hver dag for å tilby et best mulig tilbud med betydelig mindre midler enn de hadde for bare få år siden, men de klarer ikke alltid å komme i mål.

– I dette tilfellet mener vi det er snakk om en så spesiell situasjon at vi velger å løfte dette tilbudet inn i 4-årsplanen, til tross for usikkerhet rundt rekruttering og lærlingeplasser. I tiden fremover blir det et viktig samarbeid mellom fylket, kommunene, skolen, opplæringskontoret og næringslivet for å bygge opp et bærekraftig tilbud som kan fungere over tid, sier Torset.

Læreplassgaranti

SVs Marius Jøsevold påpeker at det i dette faget, som i alle yrkesfag, vil være viktig å treffe arbeids- og næringslivets behov.

– Fram til 2022 skal det utredes hvilken form dette tilbudet skal ha. Vi tar dialogen med aktørene og må få på plass læreplassgarantier. Vi skal ha en god dialog med næringslivet om dette, påpeker Jøsevold.

Et fylkeskommunalt ansvar

Simon Johnsen i utdanningskomiteen påpeker at det har vært lansert private initiativ for å tilby dette utdanningsløpet i vesterålsregionen. Johnsen minner om at det er viktig at de videregående yrkesfagstilbudene leveres av Nordland fylkeskommune.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Vesterålen har et stort potensial for å utvikle restaurant og matfag til et sterkt og godt tilbud. Men elevtilfanget er ikke større enn at dette må etableres av fylkeskommunen alene, og ikke i konkurranse med private aktører, påpeker Johnsen.

Struktur for fire år

Dagfinn Arntsen (KrF), påpeker at fireårsplanen som nå vedtas i fylkestinget, vil øke forutsigbarheten for elever, foresatte, skolene og arbeidslivet. Spesielt ettersom nedgangen i antall ungdommer har gitt stadige behov for tilpasninger i tilbudsstrukturen.

– En fireårsplan vil gjøre det mulig for skolene å realisere Nordlandsmodellen, målet om full gjennomføring for elevene, og godt læringsutbytte. Og det gjør det mulig for både næringslivet og elevene å planlegge langsiktig, sier Arntsen.