De frivillige har tatt ansvar for å rydde havsøppel. Men nå kommer næringslivet. Ei ny næringsklynge med utspring i Vesterålen og Lofoten utvikler teknologi for rene hav.
De frivillige har tatt ansvar for å rydde havsøppel. Men nå kommer næringslivet. Ei ny næringsklynge med utspring i Vesterålen og Lofoten utvikler teknologi for rene hav. Foto: Egil Blomsø

Vesterålen og Lofoten blir Norges spydspiss i kampen mot havsøppel

Ei klynge av bedrifter i Vesterålen og Lofoten blir Norges teknologiske spydspiss i kampen mot søppel i havene. De vil blant annet lage diesel av plastsøppel.

Marine Recycling Cluster (MRC) er tatt opp i det nasjonale Arena-klyngeprogrammet «Norwegian Innovation Clusters».

Den Stokmarknes-ledede gruppa med rundt 20 bedrifter med utspring i Vesterålen og Lofoten har samarbeidet siden 2016. Nå får de nasjonal status i et eksklusivt selskap.

Det er Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA som står bak det nasjonale klyngeprogrammet «Norwegian Innovation Clusters» (NIC). Det betyr at de får hjelp av kraftige muskler til finansiering, rådgivning, kompetansetjenester, nettverkstjenester og profilering.

Dette gjør de

Bedriftene samarbeider om å utvikle teknologi innenfor marin opprydding, og særlig tre satsingsområder har fått Norwegian Innovation Clusters til å ta opp bedriftsklyngen i sitt program:

• «Marine Clean-up Toolbox», som handler om teknologi for å kartlegge marin forsøpling, rydde opp hav og strender, og kvitte seg med avfallet på en smart måte.

• «Marine Precycling», som handler om å skape en industriell verdikjede som kan håndtere utrangert utstyr fra fiskeri og havbruk nær kilden.

• «Marine Energy Recycling», som handler om å produsere syntetisk diesel fra plastavfall i et globalt avfallsmarked.

I tillegg skal MRC utvikle et bransjeforum for teknologileverandører innen marin plastforsøpling.

Nå kommer teknologien

– Plastforsøpling av havene er kommet på dagsorden over hele verden. Første fase har vært å få kunnskap og oversikt over problemene. Neste fase har vært å påvirke nasjonale myndigheter til å gjøre noe. Vi står nå overfør en tredje fase, nemlig teknologiutvikling. Her skal MRC bidra til kostnadseffektive løsninger. God teknologi vil også få mer fart på regelverksutviklingen, sier Børge E. Bentsen i ei pressemelding. Han er klyngeleder og ansatt i Egga Utvikling.

Skaper et marked

Nå holder det nemlig på å bli penger i havsøpla. Og da kan det bli fart i oppryddinga også:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Markedet innen marin forsøpling har stort sett ikke eksistert. Dette har endret seg. I første omgang ser vi at det har oppstått et offentlig finansiert marked. Nå regner vi med at det relativt raskt kommer en utvikling med økende kommersiell etterspørsel etter produkter og tjenester. Forbud mot dumping av plastavfall og krav om innlevering av utrangert utstyr vil skape etterspørsel etter løsninger. Her kommer våre medlemsbedrifter inn i bildet, påpeker klyngelederen.

Mer enn frivillige

Eline Tønnessen Busch, styringsgruppeleder i MRC, tror også at kommersiell etterspørsel etter tiltak mot avfallet vil bety reinere hav:

– Hittil er marin forsøpling blitt håndtert av frivillige. Nå kommer også næringslivet på banen. Det er helt avgjørende for å skape robuste løsninger for et renere hav, sier hun i pressemeldinga

Busch trekker fram Nordland fylkeskommune som en svært viktig støttespiller som har bidratt med veiledning, nettverk og økonomisk støtte for næringsklyngen.

Disse er med

Med i nettverket er Andøya Space Center, SMV Hydraulic, Delitek, LoVe Mar, Momek Group, Melbu Systems, Nordlaks, Reno-Vest, Quantafuel, Akvaplan Niva, Lofoten Avfallsselskap, HeliTeam, Salt, Empower, Sintef, Clean Sea Solutions, Selstad, Teekay, Plast-o-Form som har rettighetene til en plastrydde-båt, og Norges Rederiforbund.

Kan bli flere

Bentsen er åpen for å få inn flere medlemmer med konkrete bidrag i klyngen. Men han understreker at hvis bedriftsklyngen skal lykkes med det ambisiøse målet om å bli Norges teknologiske spydspiss i kampen mot global marin forsøpling, må de vi samarbeide svært godt.

– Norge ønsker å være et foregangsland når det gjelder havforvaltning, og Marine Recycling Cluster passer godt inn i dette bildet. Klyngen skal utrette konkrete ting innenfor marin kartlegging, opprydding og bearbeiding av marint avfall, understreker Bentsen.