Regionrådsleder: Hugo Jacobsen er leder i Vesterålen regionråd. Foto: Innsendt

Vesterålen står sammen om musikklinja: – Mister vi førsteåret, mister vi stillinger

Vesterålen Regionråd, Kulturutvalg, Kultursamarbeid, kulturskolesamarbeid og Næringslivssamarbeid står sammen i en felles uttalelse til Nordland fylkeskommune for å sikre oppstart av førsteåret ved musikklinja i 2022.

Dette skriver Vesterålen Regionråd i ei pressemelding.

Uttalelsen er sendt til Nordland fylkeskommune ved fylkesrådsleder og fylkesdirektøren for utdanning.

Nordland fylkeskommune som skoleeier stå står i en vanskelig situasjon hvor musikklinja ved Sortland har 3-4 elever for lite søkere enn det som er anbefalt minimum for å starte opp tilbudet til høsten. Dette kan føre til at man ikke setter i gang tilbudet for første klasse 2022, men at elever kan søke igjen for 2023 om å starte første studieår.

– Vesterålen er helt avhengig av varige strukturer og kompetanse for å kunne ha et robust og mangfoldig kulturliv for å sikre bo- og bli-lyst. Mister vi førsteåret, mister vi stillinger. Da mister vi viktige deler av momentumet vi trenger for å bygge kulturlivet og utdanningstilbudet opp igjen post pandemi, sier regionrådsleder Hugo Jacobsen.

I uttalelsen kommer derfor fra et samlet Vesterålen med en anbefaling om at man likevel gjør oppstart av første klasse til høsten, selv om elevantallet er lavere enn minimumsnormen på 16 elever. Prognosene nå er at kullet får 14 elever ved oppstart. De sosiale og samfunnsmessige konsekvensene av å ikke starte skoleåret anses som meget kostbar.

Her følger uttalelsen:

Uttalelse vedrørende kapasitetstilpasning av studieforberedende ved Musikk, Dans og Drama på Sortland Videregående skole 2022

Viser til pågående vurdering vedrørende oppstart av studieforberedende ved Sortland videregående skole, utdanningsprogram Musikk, dans og drama (Musikklinja).

Vårt lokale studietilbud utgjør en viktig kompetansebank som hele kulturlivet drar nytte av. Musikklinja er en del av vårt musikk- og kulturskolesamarbeid som lager fordypningstilbud til hele regionen og bidrar bredt inn i vårt lokale kulturliv.

Elevene er aktive kulturbærere både i og utenfor skoletiden. Hvert år er elevene ved musikk, dans og drama aktive inn i en rekke produksjoner og arrangement som Laterna Magica, kulturskolene, Rock Mot Rus og UKM for å nevne noen. Lærerstaben utgjør videre en uerstattelig ressurs for det lokale musikk og kulturliv.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det lave søkertallet kan skyldes at kulturlivet er hardt rammet av to år med pandemi. Dette har påvirket muligheten for rekruttering og synliggjøring av tilbudet. Vi ser virkninger i hele kultursektoren, ikke bare gjennom utdanningstilbudet. En annen faktor er at det har vært vanskelig for borteboere under pandemi, dette er et studietilbud som over tid har appellert til ungdom fra hele regionen og utenfor Vesterålen. I tillegg er det lave elevkullet som følger av et lavere fødselskull i 2006 en utslagsgivende faktor.

Vesterålen er i full gang med gjenoppbygging av kulturlivet post pandemi. Vårt mangfold av kulturtilbud og utdanningstilbud er en kritisk faktor for å sikre bolyst og rekruttering til regionen. Vi kommer til å trenge flere arbeidstakere i årene som kommer, næringslivet er i vekst og offentlig sektor i stor omstilling.

Vesterålen er helt avhengig av varige strukturer og kompetanse for å kunne ha et robust og mangfoldig kulturliv for å sikre bo- og bli-lyst. Mister vi førsteåret, mister vi stillinger. Da mister vi viktige deler av momentumet vi trenger for å bygge kulturlivet og utdanningstilbudet opp igjen post pandemi.

Mister vi talentene ut av regionen og landsdelen allerede på videregående nivå, kan vi også miste dem for godt. Vi anbefaler derfor at man gjør oppstart av første klasse til høsten, selv om elevantallet er lavere enn minimumsnormen på 16 elever. Prognosene nå er at kullet får 14 elever ved oppstart. De sosiale og samfunnsmessige konsekvensene av å ikke starte skoleåret anser vi som meget kostbar.