Hovedtillitsvalgte: Hovedtillitsvalgt i NITO og EL&IT i Vesterålskraft, Daniel Isaksen og Costas Bentsen. Foto: Innsendt

Vesterålskraft – en vanskelig avgjørelse

Av: Daniel Isaksen, hovedtillitsvalgt i EL&IT v/Vesterålskraft og Costas Berntsen, hovedtillitsvalgt i NITO v/Vesterålskraft

Det nærmer seg datoen der eierne og politikerne skal ta en endelig beslutning om Vesterålskrafts fremtid.

Vi ansatte ble fortalt av ledelsen tidlig i prosessen at nettselskapet må bli 100 prosent NVE-effektiv for å kunne overleve videre, og for å kunne bli mer NVE-effektiv, kan man slå seg sammen med andre større nettselskap. På denne måten kan selskapet hente synergieffekter, som for eksempel felles datasystemer, lisenser etc.

Vi ble fortalt at det å fortsette som før kunne bli økonomisk vanskelig, og at i verste fall kunne det føre til nedbemanning i fremtiden.

Tidlig i prosessen var det to aktuelle tilbydere (Lofotkraft og Troms kraft), og NITO og EL&IT-medlemmene stemte (siden nedbemanning ble nevnt) på Troms Kraft som beste alternativ for selskapet og for de ansatte. Tilbudet fra Nordkraft kom senere på banen, etter at denne avgjørelsen var tatt.

Hvis det er slik at Vesterålskraft MÅ selges for å unngå nedbemanning i fremtiden, mener både EL&IT og NITO fremdeles at tilbudet fra Troms Kraft er det beste alternativet.

Tilbud fra Lofotkraft, Nordkraft og Troms kraft

To av tre tilbydere (Lofotkraft og Nordkraft) tilbyr en modell der Vesterålskraft Nett består etter salget som eget selskap (under nye eiere). Denne modellen er etter vår mening ikke så ulik det som kalles for «null-alternativet» (ikke salg – fortsette som før), så med andre ord «null alternativet» er et reelt alternativ.

De ti siste årene investerte Vesterålskraft 370 millioner kroner, og har likevel levert et samlet overskudd på 41,2 millioner. Planen er å investere 388 nye millioner de neste ti årene (noe som ikke er så ulikt det som ble investert de siste ti årene).

Hvordan kan det være mulig at andre selskap er villige til bruke nesten en milliard kroner for å kjøpe Vesterålskraft, gi de ansatte ti års jobbgaranti, garantere lavere nettleie og klarer fortsatt å se gevinst av et slikt kjøp og vi ikke klarer å se potensialet Vesterålskraft har? Hva slags utredninger har disse selskapene gjort som vi ikke har gjort?

NVE-effektivitet

Nettselskapene i Lofotkraft og Nordkraft er heller ikke 100 prosent NVE-effektive i dag, og det betyr også at Vesterålskraft ikke kommer til å bli 100 prosent NVE-effektive i nær fremtid, med en slik modell disse to selskapene tilbyr.

Er effektivitet ikke spørsmål lenger? Kun Troms Kraft alternativet vil gi 100 prosent NVE-effektivitet siden, Troms Kraft er over 100 prosent effektiv i dag.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Veien videre

Hvis veien videre er å selge, så bør politikerne tenke seg nøye om, før de gir fra seg denne samfunnskritiske funksjonen som Vesterålskraft har.

Vesterålskraft er i tillegg en bedrift som genererer store positive økonomiske ringvirkninger rundt seg i ulike grader i de tre eierkommunene, og tilbyr alle tre kommunene lav nettleie, noe som få i Norge har i dag. Salg av selskapet kan på sikt gi mye høyere nettleie uten at noen i Vesterålen kommer til å ha mulighet til å påvirke eller endre det.

Men hvis veien videre er å beholde Vesterålskraft, må eierne lage en god strategiplan og utbyttepolitikk for å imøtekomme de eventuelle utfordringene som kan komme.

Vi ansatte ønsker ikke flere slike salgsprosesser som skaper uro og frustrasjon i selskapet.

Vi har stor tillit til politikerne våre, og vi håper at de tenker langsiktig og fornuftig, og at de skal gjøre det som er best for selskapet, de ansatte og ikke minst for hele Vesterålen.