Anette Korneliussen, Kirsti Saxi, Christian Torset, Rove Rønne Gaasland, Magne Johnsen,  og Fagforbundets hovedtillitsvalgt i Bø, Britt Elin Wangsbro Rabben.
Anette Korneliussen, Kirsti Saxi, Christian Torset, Rove Rønne Gaasland, Magne Johnsen, og Fagforbundets hovedtillitsvalgt i Bø, Britt Elin Wangsbro Rabben. Foto: Mareno Leonhardsen

Vil bekjempe privatisering

BØ: Bø SV vil kjempe mot at kommunale arbeidsplasser føres over i private enheter, og i møte med Fagforbundet, gjør partiet klart at det er en selvfølge for SV å stemme mot privatisering.

Bø SV gjorde en runde i bygda tirsdag, med fylkesleder Christian Torset og andrekandidat Kirsti Saxi på fylkestingslista. I tillegg til å møte bøfjerdinger på Eidet og Straume sto dette møtet med Fagforbundet på planen.

I møtet orienterte hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, Britt Elin Wangsbro Rabben om saka, men det ble tidlig klart at Rabben ikke har anledning til å redegjøre for nye detaljer i det hun så langt er blitt kjent med. Men hun redegjorde for hovedtrekkene i intensjonsavtalen og hvordan arbeidet startet. 

Lukket prosess

– Vi er først og fremst bekymret over prosessen, som virker lukket og lite demokratisk, sier SV-erne til Bladet Vesterålen:

– Bøfjerdingene har bare hørt muntlige bruddstykker, og får bare det positive. Det har vært snakk om å tilføre 25 – 30 arbeidsplasser til Bø, basert på en avtale med private Zalaris. Selv om det i første omgang berører 2,3 årsverk i Bø, føler vi at det berører alle kommunalt ansatte i Bø – hvor mange det kan være – kanskje 450?

Personopplysninger

– Lønnsfunksjonen berører oppfølging av sykemeldte, arbeidsvilkår og pensjon, og med personopplysninger som ligger på lønns- og personalavdelingene i kommunen i dag. Kan framtida bli at vi må ringe et kundesenter i Riga når vi er syke eller har spørsmål omkring lønn eller ansettelse?

Vi støtter Fagforbundet i deres syn, sier SVs fylkesleder Christian Torset.
Vi støtter Fagforbundet i deres syn, sier SVs fylkesleder Christian Torset. Foto: Mareno Leonhardsen

– Ikke beroliget

Bø SV-erne gjør klart at de ikke er beroliget av entusiastiske forsikringer om at dette er et norsk selskap, og at utviklinga er under god kontroll.

– Det virker blåøyd.

– Vi vil gjerne ha flere arbeidsplasser i Bø, men ikke på denne måten – at offendlige stillinger skal privatiseres, sier listekandidatene Lill Tove Englund Jakobsen (andre), Anette Korneliussen (fjerde), Magne Johnsen (femte) og Tone Rønne Gaasland (sjette).

Uviss framtid

– Vi tar ikke for gitt at dette blir noe lykke for Bø og Vesterålen i det lange løp. Tanken er nok å få flere kommuner inn på dette – ikke bare selskap og instutusjoner i sentrale strøk. Vi spør om det er greit at Bø kommune er pådriver for ei privatiserings-utvikling, og ser for oss at det vil berøre andre sektorer i kommunen i neste omgang.

Christian Torset:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Vi står last og brast med Fagforbundet i Bø

BØ: Fylkesleder i SV og fjerdekandidat på fylkestingslista for partiet gjør det klart at partiet står last og brast med Fagforbundet i denne saka, og mener de gjør klokt i å rette kampen mot privatiseringa:

– Ingen må være så naive at de tror et selskap som er basert i lavkostland i Øst-Europa kommer til å skape arbeidsplasser i høykostlandet Norge. Profitten skal skapes ved å utføre tjenestene billigere, og da må de som gjør jobben få mindre lønn, sier han.

– Prosessen har vært preget av ekstremt hemmelighold, bakroms-avtaler og manglende kontakt med kommunalt ansatte. I tillegg er det vanskelig å forstå at prøveperioden med Zalaris er innenfor gjeldende anbudsregler, mener han.

– Bøfjerdingene bør reagere nå, før valget. Hvis meningsmålingene slår til, vil dette bli umulig å endre. To års prøveperiode vil bli en permanent anbudsutsettelse, med påfølgende flytting av kompetansearbeidsplasser til Øst-Europa. Da vil kommunen miste kompetanse, og det vil bli enda vanskeligere å ta tjenestene tilbake, mener Torset.

– Private tjenesteleverandører skal tjene penger, og det gjør de alltid på den samme måten: de kutter i lønn, pensjon og arbeidsforhold. Når prinsippet først er innført, står i realiteten alle kommunale arbeidsplasser i fare. Husk hva som skjedde med renholderne hos Forsvaret på Andøya. De mistet millioner i oppsparte pensjoner, fikk dårligere arbeidsforhold, og langt tøffere turnus. Dette er virkeligheten i privatiserte tjenester, og resultatet er stor utskifting, med påfølgende tap av kvalitet i tjenestene.