Slik er anlegget tenkt plassert ved Straume skole. (Skisse Viggo Willassen)
Slik er anlegget tenkt plassert ved Straume skole. (Skisse Viggo Willassen)

Vil bygge tuftepark

Straume idrettslag søker Bø kommune om å få bygge tuftepark ved Straume skole.

Det er i uteområdet utafor Straume skole lokale ildsjeler vil bygge et lekeanlegg av typen tuftepark like ved der ballbingen amfiet og en del andre innretninger fra før er plassert, på sida mot Saltvatnet. Området må i tilfelle «leies» av Bø kommune for å innfri søknadskravene for støtteordninga til slike anlegg.

– Har du mulighet til å plassere dette på eiendommen og ordne forhåndsgodkjenning, slik at vi kan søke innen fristen, spør initiativtaker Viggo Willassen, og vedlegger skisse av anlegget.

– Det haster derfor litt, sier han.