Stortinget har vedtatt utrangering av Andøya flystasjon. Det vil ikke forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen være med på.
Stortinget har vedtatt utrangering av Andøya flystasjon. Det vil ikke forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen være med på. Foto: Forsvaret

Vil ha Andøya til alliert mottak

ANDØY: Tirsdag presenterte forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sitt fagmilitære råd. Forsvarssjefen ønsker fortsatt militær aktivitet på Andøya.

Det er regjeringa som har gitt forsvarssjefen i oppdrag å utarbeide et fagmilitært råd. Rådet vil stå sentralt i utarbeidelsen av ny langtidsplan for forsvarssektoren, som etter planen skal fremmes for Stortinget våren 2020.

I mandatet til forsvarssjefen har regjeringa vært tydelig på at det fagmilitære rådet skal være «skalerbart». Forsvarssjefen har løst denne utfordringa ved å presentere fire alternativer som politikerne kan velge mellom. Det billigste av de fire alternativene vil ifølge forsvarssjefen utgjøre et minimum av det han mener Norge må ha. I motsatt ende finner vi det mest kostbare, som Bruun-Hanssen omtaler som «en robust løsning». Sistnevnte løsning vil ta Norges forsvarskostnader opp mot det mye omtalte toprosentmålet. Hva regjeringa lander på når den skal utarbeide forslag til Langtidsplan for Forsvaret (LTP), gjenstår å se.

Behov for Andøya

Det har vært en viss spenning knyttet til hva forsvarssjefen vil anbefale for Andøya flystasjon. Men i presentasjonen av det fagmilitære rådet ble det sagt svært lite om Andøya.

Forsvarssjefen var derimot klar på at Andøya ønskes med videre i Forsvarets konsept, som «reservebase for mottak av allierte forsterkninger». Det betyr i praksis at Forsvaret vil ha Andøya i beredskap i framtida. Dette er i tråd med anbefalingen fra Rune Jakobsen, sjef ved Forsvarets operative Hovedkvarter (FOH), som har uttalt at han trenger all infrastruktur og alle flyoperative flater på Andøya.

Da statsminister Erna Solberg (H) besøkte Andøya 30. april i år, slo hun dessuten fast at Andøya i framtida skal være et «område for alliert øving og trening».

Likevel ikke utrangering

Etter fremleggelsen av forsvarssjefens fagmilitære råd, kan det se ut som at vedtaket fra 2016 knyttet til Andøya flystasjon ikke står seg.

Da gjeldende langtidsplan ble vedtatt, sørget Høyre, Frp og Arbeiderpartiet for bredt flertall for alternativ nummer 1: «Samling av aktiviteten på Evenes og utrangering av Andøya».

Nå kan det synes som om man er i ferd med å bevege seg mot alternativ 4, som ble vurdert og forkastet fordi det ble ansett som for kostbart: «Samling av aktiviteten på Evenes og videreføring av Andøya som beredskapsbase».

– Videreføring av Andøya som beredskapsbase i 20 år vil, inkludert reinvesteringer, koste om lag 2,7 milliarder kroner mer enn en nedleggelse kombinert med samling av ressursene på Evenes, heter det i proposisjonen fra 2016.