Barnehage: I bygget til Tempelridderordenen på Sortland skal det etableres midlertidig barnehage for flyktninger. Foto: Sverre Idar Lakså

Vil ha flyktning-barnehage i Tempelridder-bygg. Men så var det brannsikkerheta, da

Brann- og redningsetatens befaring av Tempelridderordenens bygg på Sortland var nedslående for kommunens planer om midlertidig flyktningebarnehage. Men det stopper ikke planene.

Sortland kommune har sagt ja til å ta imot 200 flyktninger i forbindelse med krigen i Ukraina. Foreløpig er det ikke kommet mer enn litt under 50 personer, men det er ventet flere i løpet av året.

I den forbindelse har oppvekst-etaten foreslått å opprette en midlertidig barnehage for flyktningebarna fra Ukraina. Da disse planene ble lansert for politikerne for ei tid tilbake, ville ikke oppvekstsjef Erik Strand fortelle hvor barnehagen skulle holde hus.

Nå er det klart at det planlegges å etablere den midlertidige barnehagen i lokalene til Tempelridderordenen, i Nordre Frydenlund allé, men det er ei utfordring.

I et brev til oppvekst-etaten skriver plan- og bygningsetaten at det ikke kan tillates barnehagedrift i lokalene til Tempelridderordenen. Etter at brann- og redningsetaten hadde tilsyn i lokalene, ble det nemlig avdekket at verken bygget eller trappegangene er egne brannceller. Dette er i strid med retningslinjene i TEK17, og det kan derfor ikke tillates barnehagedrift i bygget.

Skal utbedre

Kommunalsjef for oppvekst, Erik Strand, sier at kommunen allerede er i gang med planer for å utbedre dette.

– Vi skal få laga et brannkonsept for bygget, og gjøre nødvendige utbedringer, slik at vi får bygget godkjent, sier Strand.

Han sier det kan være snakk om å få satt inn brannsikre dører og lignende.

– Kommunen har avtale med flere entreprenører innen forskjellige fag, så så snart vi har klart hva som må gjøres, settes arbeidene i gang, sier Strand.

Han sier at Tempelridderordenen bare bruker en del av bygninga, mens det øvrige for det meste står ubrukt. Det er disse rommene kommunen planlegger å benytte.

– Tempelridderordenens lokaler rører vi ikke. Derfor regner jeg med at det blir kommunen som må ta regninga for denne utbedringa.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Helst i går

På spørsmål om når arbeidene starter opp, sier Strand at det helst skulle vært gjort i går.

– Vi hadde opprinnelig en plan om å starte opp den midlertidige barnehagen allerede fra 15. mai, men nå ser det ut til at oppstart blir rundt 1. august, sier han.

Strand legger til at det kan bli tidligere, men ikke noe senere.

– Heldigvis starter de aller fleste som har behov for barnehageplass på integreringsprogrammet etter sommeren, så det er ingen krise at vi ikke kommer igang før da, sier han.

De flyktningene som har kommet til Sortland så langt, er de som har kommet for egen maskin.

– De som kommer gjennom UDI-systemet venter vi fortsatt på. Det tar tid å få ting på plass, så de sitter foreløpig på diverse mottak rundt Gardermoen, og venter på å få komme videre, sier Strand.