Beate Bø Nilsen (H).
Beate Bø Nilsen (H).

– Vil la skolene ha kombinasjonsklasser

HADSEL: Høyre har et opplegg for å berge tilbudene i videregående skoler i Vesterålen. – Vi vil gi skolene større muligheter til å opprette kombinasjonsklasser, sier partiet.

Fylkestingsgruppa til Høyre i Nordland vil bevare studietilbudet i Vesterålen og kommer til å foreslå at fylkeskommunen skal opprettholde tilbudsstrukturen innenfor videregående opplæring.

– Vi går inn for å bevare studietilbudet både i Vesterålen og resten av Nordland. Nordland Høyre kan ikke sitte å se på at Fylkesrådet gambler med vår viktigste ressurs, ungdommen, sier Beate Bø Nilsen, gruppeleder for Høyre.

Hun trekker fram at engasjementet rundt saken har vært stort og berømmer innsatsen til alle engasjerte.

Både hun og Jim Simonsen Jenssen (H) i utdanningskomiteen viser til at de har lyttet til innspillene fra lokalpolitikere, utdanningsmiljøet og næringslivet i Vesterålen.

– Vi har fått gode innspill på hvordan vi kan gjøre studietilbudet bedre og mer fremtidsrettet. Vi vil derfor også be fylkesrådet utrede hvordan vi kan gi skolene større mulighet til å selv bestemme tilbud som skal gis. Når vi venter på dette, ønsker vi å gi skole større muligheter til opprette kombinasjonsklasser der man i noen år kan ha en lavere søkermasse. Etter å hørt på gode innspill fra alle berørte, vil jeg ta dette med meg inn i de videre forhandlingene i utdanningskomiteen, sier Jim Simonsen Jenssen

Jim Simonsen Jenssen (H).
Jim Simonsen Jenssen (H).

Jenssen sier ambisjonen er at Nordland skal være ett av landets ledende utdanningsfylker.

– Vi mener at dagens tilbudsstruktur gir gode tilbud som både ungdommen selv ønsker, og som næringslivet etterspør, sier Jenssen.