I farta: Statsminister Erna Solberg under et tidligere besøk i Vesterålen. Foto: Tor Johannes Jensen

Vil lette på tiltakene i fire trinn – inn i sommeren

Statsminister Erna Solberg presenterte en veldig gradvis gjenåpning for Stortinget onsdag.

25. mars innførte regjeringen de strengeste restriksjonene siden samfunnet ble nedstengt i fjor vår. Det ble blant annet full skjenkestopp, to meters anbefalt avstand, og slutt på det meste av lagtrening og arrangement.

Onsdag presenterte statsministeren planen for gjenåpning av samfunnet. Den skal skje i fire trinn, med rundt tre ukers mellomrom – mer eller mindre avhengig av hvordan pandemien utvikler seg.

Solberg slo nemlig fast at regjeringen ikke vil komme med noen fast dato for gjenåpning av samfunnet.

– Vi baserer oss på data, ikke datoer. Usikkerheten er for stor. Det kan komme nye mutasjoner, og det er usikkert hvor fort vaksinene kommer. Vi vet ikke hvordan sommeren blir, sa statsministeren.

Regjeringen ser tidligst for seg at det andre trinnet av fire vil kunne settes i gang i siste halvdel av mai. Altså blir det fortsatt en stund til med tiltak omtrent som de vi har hatt siden nyttår.

– Vi legger opp til å finne rammer for festivaler og liknende tidlig i mai. Vi har trolig gått de tre første trinnene i løpet av juni, om det ikke blir tilbakeslag, sa Solberg.

Og som før, gjelder dette bare de nasjonale reglene. Folk må være forberedt på at sin kommune kan innføre egne tiltak, om det kommer lokale eller regionale koronautbrudd.

Innholdet i trinnene kan endres underveis, men slik ser regjeringen dem akkurat nå:

Trinn 1

Det første trinnet er å trekke tilbake flere av tiltakene som ble innført 25. mars. Regjeringen vil vurdere disse tiltakene neste uke:

– Inntil 5 gjester i private hjem.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Arrangementer som kun samler personer fra én kommune kan gjennomføres.

– Skjenking til kl. 22, med krav om matservering.

– Avstandsanbefalingen endres tilbake til 1 meter.

– Inntil 100 personer på arrangementer innendørs, som kultur- og idrettsarrangementer, konferanser og gudstjenester, der alle sitter på faste tilviste plasser.

– Inntil 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer ganger 3 kohorter hvis publikum sitter i faste tilviste plasser

Trinn 2

Om det forrige trinnet fungerer, vil regjeringen vurdere dette etter rundt tre uker:

– Økt fysisk undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler.

– For besøk i private hjem åpnes det forsiktig fra 5 til 10 gjester, fordi regjeringen vet at mye av smittespredningen nettopp har skjedd i slike sammenhenger.

– For private arrangementer i leide lokaler vil det blir åpnet for inntil 20 personer

– Skjenketiden utvides til kl. 24.00 og kravet om matservering fjernes.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Arrangementer kan gjennomføres med 200 personer innendørs der alle sitter på faste tilviste plasser.

– Barn og unge vil kunne delta på arrangementer og organisert trening innenfor kommunen. Innendørs vil det være maks 100 deltakere.

– For voksne i breddeidretten åpnes det gradvis for organisert trening både ute og inne i grupper på inntil 20 personer. Helsemyndighetene vil innen midten av april foreslå en modell for gjenåpning av breddeidretten.

– Reiser innenlands kan gjennomføres.

– Rådet om å unngå reiser til utlandet opprettholdes, med mindre reisen er strengt nødvendig. Det vil fortsatt være strenge krav om karantene og testing for de som kommer inn i landet.

– Det vil komme lettelser for familiebesøk fra utlandet, både fra EØS-området og tredjeland. Vi vil blant annet vurdere åpning for innreise for kjærester og besteforeldre. Det vil også komme lettelser for prioriterte grupper med arbeidsreisende fra utlandet.

Trinn 3

Her vil det kunne lempes ytterligere på restriksjoner både i det private og det offentlige rom, ifølge regjeringen:

– Det åpnes for at en kan ha 20 gjester hjemme. 50 personer skal kunne møtes på private arrangementer i leide lokaler.

– For offentlige arrangementer vil det bli gjort egne vurderinger som knyttes opp mot eventuell bruk av hurtigtester og koronasertifikat.

– Det blir normale skjenketider, men det vil fortsatt være krav om registrering og god avstand mellom gjester.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Regjeringen vil fortsatt ønske at flest mulig jobber på hjemmekontor.

– I breddeidretten for voksne vil det bli vurdert å åpne gradvis for seriespill og øvrige konkurranser.

– Toppidrettsutøvere kan nå drive tilnærmet normal idrettsaktivitet.

– Regjeringen vil også åpne for mer utenlandsreiser, men med fortsatt krav til karantene og testing. Disse kravene kan imidlertid bli endret fra i dag. Også for reiser utenlands vil vi vurdere hvordan koronasertifikatene kan brukes.

– Det vil også åpnes for mer normal arbeidsinnvandring.

Trinn 4

– Mye vil kunne være tilnærmet som normalt, men det vil fortsatt være krav til smitteverntiltak, avstand og at man er hjemme når man er syk eller i karantene. Det kan fortsatt være behov for noe hjemmekontor, skriver regjeringen.

– Det vil fortsatt være antallsbegrensninger knyttet til store offentlige arrangementer og breddeidrett- og fritidsaktiviteter, men det må vurderes løpende. Det kan fortsatt være aktuelt med innreiserestriksjoner, særlig for reisende fra tredjeland. En må regne med at det kan være krav om karantene og test for reisende fra enkelte områder. Også reglene som gjelder for innreise, må løpende vurderes.

Les også
Bø leder vaksineringa: Se din kommune

Sjekkpunkter

Gjennom hele gjenåpningsplanen vil regjeringen vurdere situasjonen på tre punkter: smittesituasjonen, kapasiteten på helsetjenesten, og hvordan vaksineringen går. Alt dette vurderes opp mot samfunnsfordelene ved å åpne.

Og Solberg er langt fra å friskmelde sommeren.

– Vi antar at smittespredningen vil dempes i sommersesongen, men det er fortsatt mye usikkert med nye virusvarianter, sa hun til Stortinget.

Solberg tror likevel at eventuelle nye tiltak vil bli langt mindre inngripende enn de som ble innført 25. mars.

En del av virkemidlene som jobbes med, nå som man er kommet i gang med vaksinering, er et såkalt koronasertifikat. Der jobber Norge med et digitalt sertifikat for de som har ferske koronatester, vaksine og/eller immunitet etter sykdom. Både et EU-godkjent sertifikat og en forenklet norsk variant er på vei, «innen rimelig tid».

Samtidig legger regjeringen opp til massetesting av elever i skoler, i områder der det er høyt smittepress.