Marthe Hov Jacobsen mener man ikke bør rushe skolestruktursaka. (Alle
Marthe Hov Jacobsen mener man ikke bør rushe skolestruktursaka. (Alle Foto: Sverre Idar Lakså

Ville utsette saka til etter lunsj, så diskuterte politikerne utsettelsen helt til matklokka ringte

SORTLAND: Behandle skolestruktur eller ikke? Det ble det brukt en god halvtime på å debattere i kommunestyremøtet torsdag. Til slutt ble det vedtatt å behandle saka.

Etter at Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Rødt og SV inngikk samarbeid, ble det også kjent at partiene ønsket å omgjøre på vedtaket i skolestruktursaka. I samarbeidsavtalen er partiene enig om å beholde Sigerfjord, Strand, Holmstad og Maurnes skoler som 1 til 7-skoler, samt å bygge ny barneskole på Sortland. I avtalen ble det også vedtatt å fortsatt stå ved nedleggelsen av Holand skole, samt å flytte ungdomstrinnet på Holmstad til Sortland.

I formannskapsmøtet i forrige uke ble det kjent at saka ville komme opp til ny behandling i kommunestyret denne uka. Det fikk Marthe Hov Jacobsen (H) til å reagere, og i samtale med Bladet Vesterålen uttrykte hun bekymring rundt prosessen, blant annet fordi en stor andel av representantene i det nye kommunestyret, ikke har vært med på den foregående prosessen i skolestruktursaka.

Da saka ble tatt opp til behandling, ble det først fra Marthe Hov Jacobsen bedt om at saka ble utsatt til senere i møtet, slik at medlemmene ikke skulle bli nødt til å skynde seg for å bli ferdig til lunsj. Dette forslaget ble avslått fra ordfører, og det ble åpnet for debatt.

Ba om utsettelse

Først ut til å ta ordet i debatten, var Toine Sannes (MDG) som la fram et utsettelsesforslag.

– Jeg er klar over at saka om framtidig skolestruktur har vært gjennom ei nøye behandling, og det har kommunen og administrasjonen fått fortjent skryt for. Det er gjort en god og ryddig jobb. Likevel er det slik nå at de nye representantene ikke har vært med på behandlinga, og det er et svært omfattende materiale som legges til som dokumentasjon i saka.

Toine Sannes la fram forslag om å utsette skolestruktursaka.
Toine Sannes la fram forslag om å utsette skolestruktursaka.

– Det settes krav til forsvarlig og skikkelig behandling, og med dette som grunn bør saka starte i driftsutvalget, og gå videre til formannskap før den kommer til kommunestyret, sa Sannes.

– Rapporten som ble lagt fram om skolen, viser at den beste faglige skolen får vi ved en sentralisert struktur. Jeg skulle gjerne ha sett at vi får en skikkelig runde på dette, slik at posisjonen blant annet får begrunne hvorfor de går for en desentralisert struktur, når det beviselig er en sentralisert som er til det beste for elevene, sa Sannes.

– Jeg ber om at saka blir utsatt, og at den får følge vanlig prosedyre og saksgang, sa Sannes.

Marthe Hov Jacobsen (H) støttet opp om argumentene fra Sannes, og ba om at man ikke går inn på denne saka for fort.

– Det er nesten ikke til å tro. Her ba vi i Rødt om å utsette saka til etter valget, men Høyre var blant de som ivret for å ta en avgjørelse før valget. Nå skal man plutselig ta seg god tid, sa Christoffer Ellingsen.

Han la til at saka er grundig utredet og velkjent for innbyggerne i Sortland, samt at det lenge har vært kjent at saka ville komme opp.

– Det har således vært god tid til å sette seg inn i saka, sier Ellingsen.

– Årsaken til at vi ville fatte en avgjørelse før sommeren, var for at daværende kommunestyre skulle få sette sluttstrek i ei sak som samme kommunestyre hadde jobbet med i flere år, repliserte Jacobsen.

Både Christian Torset og Karl-Erling Nordlund argumenterte også med at saka er godt kjent og grundig debattert.

– Det har dessuten vært velkjent at saka ville bli tatt opp igjen, sa Torset.

Da det ble stemt over utsettelsesforslaget, fikk det stemmene fra Høyre, Frp og MDG, og ble derfor ikke vedtatt. Saka blir dermed behandlet torsdag.