Skolekvartalet i Sortland, illustrasjonsfoto.
Skolekvartalet i Sortland, illustrasjonsfoto. Foto: Inger Merete Elven

Vurderer å legge ned idrettslinja i Sortland, TIP i Andøy og restaurantfag i Øksnes og Hadsel

Nok en fylkeskommunal innstramming på vei. Inviterer til innspillmøter.

Nordland fylkeskommune skriver i enpressemelding at de vurderer ny tilbudsstruktur for de videregående skolene. Der trues blant annet idrettslinja på Sortland videregående skole, og restaurant- og matfag både i Øksnes og Hadsel.

Det kan også bli aktuelt å legge ned naturbruk-linja i Kleiva eller fiske- og fangstlinja i Øksnes.

Årsaken er innstramminger – her viser fylkeskommunen nok en gang til 459 millioner kroner mindre fra staten – og færre elever.

– Sammensetningen av utdanningstilbud skal i framtiden i større grad ta høyde for den store nedgangen i antall 16-18-åringer i Nordland. Det er ønskelig med så fulle klasser som mulig for å sikre bedre ressursutnyttelse, skriver fylkeskommunen.

Fylkeskommunen viser også til at de vil satse mer på arbeidslivet.

Møte på Sortland

– I neste uke vil det bli gjennomført regionsvise innspillsmøter i Brønnøysund, Bodø, Sortland og Narvik, for å sikre god medvirkning før saken oversendes politisk behandling. Kommuner og arbeidsliv inviteres til å gi råd og innspill til utdanningssjefens forslag før forslaget ferdigstilles og sendes til politisk behandling i fylkestinget, skriver fylkeskommunen.

Endringslista

Her er den fullstendige lista over endringer som fylkeskommunen ser på.

Teksten nedenfor er klipt direkte fra fylkeskommunens pressemelding, og endringer som berører Vesterålen og omegn er uthevet:

Studieforberedende program:

Det foreslås å opprette flere klasser med studiespesialisering. I stedet for å tilby så mange andre studieforberedende tilbud, vil vi tilby flere programfag til valg. Dette kan være programfag fra idrettsfag og andre studieforberedende program

Idrettsfag: Nordland høyt på andel idrettsfag, 7,6 %, det er tredje høyeste andel i landet. Tilbud foreslås redusert ved tre skoler av åtte skoler:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Friluftsliv ved Knut Hamsun – særlig dyrt tilbud. Legges ned.

-Vurderes nedlagt ved Sandnessjøen, Fauske og Sortland

Kunst, design og arkitektur

- Legges ned ved Polarsirkelen. Få søkere

Medier og kommunikasjon

- Legges ned i Narvik. For mange studieprogram ved skolen ift søkertall

Musikk, dans og drama

- Dyre tilbud. Har ett tilbud innen musikk i hver region i dag. Kun fylkestilbud på drama og dans. Foreslås videreført.

Studiespesialisering

- Tilbys på alle skolene. Vurdere om noen skoler bare skal ha Vg1, utfordring med mange tomme plasser på vg2 og Vg3. Utfordring å gi godt programfagstilbud på Vg2/ vg3.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Tilbudet i Steigen legges ned. Samle tilbudet på Oppeid.

Ny yrkesfagsstruktur - foreslåtte endringer på vg1-nivå:

Bygg- og anleggsteknikk (BA): Dagens struktur beholdes i hovedsak, men tilbudet foreslås nedlagt på Knut Hamsun (Oppeid) pga. svak rekruttering.

Elektrofag (EL): Struktur videreføres i hovedsak. Vurdere å redusere kapasiteten noe (73 % formidlet av søkerne til læreplass).

Helse- og oppvekstfag (HO): Struktur videreføres. Samle HO-tilbudene i Bodø på Bodø vgs. Mer effektiv drift og samling av fagkompetansen.

Naturbruk (NA): Mange og dyre tilbud, må reduseres for å møte økonomiske rammer. Seks steder med Vg1 naturbruk i Nordland, utgjør ca. 5 %.  Trøndelag 4 %, Hedmark 3,5 %, Møre og Romsdal ca. 3 %, Rogaland 2,5 %. Kun Hordaland på samme nivå som Nordland.

Foreslått nedlagt:

- Legge ned Vg1 naturbruk avd. Hattfjelldal

- Legge ned YSK Marine i Sandnessjøen

Forslag til diskusjon, ulike alternativer:

-Naturbruk ved Kleiva legges ned, men tilbud opprettholdt på Øksnes og Lofoten

Artikkelen fortsetter under annonsen.

-Naturbruk ved Kleiva opprettholdes, men nedlegging av fiske/fangst på Øksnes (fiske/fangst beholdes på Gravdal og Inndyr)

-Legge ned fiske/fangst på Gravdal. Naturbruk ved Kleiva opprettholdes samt fiske/fangst på Øksnes.

Restaurant- og matfag (RM): For mange tilbud i forhold til rekruttering. 8 tilbud i dag, tre i sør, fire i nord og ett i Salten

- Legge ned i Brønnøysund

-Legge ned Vg1 RM i Øksnes (kryssløp til Fiske og fangst ikke lengre mulig)

-Legge ned i Hadsel

Teknikk- og industriell produksjon (TIP)

- Tilbys 13 steder i dag.

- Legges ned ved Brønnøysund. Store investeringsbehov til ny TIP-hall ved fortsatt drift.

-Legges ned ved Andøy vgs. svak søking. Videre utvikling av elektro med søknad om drone-tilbud.

- Vurderes nedlagt ved Saltdal vgs, alternativt Design og håndverk (ett av tilbudene)

Design og tradisjonshåndverk:

- Foreslås i første omgang ikke opprettet i Nordland. Smalt tilbud med liten læreplasstilgang.  

IKT og medieproduksjon:

-Innføres svært forsiktig med ett tilbud i hver region. Uavklarte kompetansekrav og utstyrsbehov.

-Tilbys ved Brønnøysund, Bodin og Hadsel.

Salg, service og reiseliv:

-Tilbys ved Sandnessjøen, Bodø, Sortland, Aust-Lofoten

- Det gamle Service og samferdsel legges ned i Brønnøysund og Narvik

Frisør, - blomster- og interiørdesign:

- I dag har seks skoler Design og håndverk. Frisør, - blomster- og interiørdesign legges til en skole i hver region.

- Tilbys ved Bodin vgs, ved Narvik vgs og ved Mosjøen vgs.

-Det gamle Design og håndverk legges ned på Bodø vgs. og Hadsel.

- Det gamle Design og håndverk vurderes nedlagt ved Saltdal vgs., alternativt til å legge ned TIP.